HOMEPAGE

Život a práce
 
Systém školství
 
Střední školy

 

Středoškolské vzdělání 1.díl

 
photo:  ()
 

Systém středního školství v České republice

 
Společně se završením základní devítileté školní docházky čeká děti rozhodování, jakou střední školu si vyberou a k jaké profesi budou ve svém životě směřovat. V České republice je k dispozici téměř X1 1500 středních škol X1 se stovkami studijních a učebních oborů. V drtivé většině dávají mladí lidé přednost takovým školám, které umožňují zakončit studium maturitní zkouškou.

Každé dítě si může podat přihlášku až na tři střední školy. Podmínkou přijetí je vždy ukončené základní vzdělání, znalost češtiny a úspěšné složení přijímacích zkoušek. Některé střední odborné školy v posledních letech od konání přijímacích testů ustoupily – studenty přijímají podle jejich prospěchu na základních školách.

Gymnázia a lycea
jsou nejžádanějšími typy středních škol. Jejich studenti skládají maturitní zkoušku a díky získanému vzdělání jsou kvalitně připraveni ucházet se o studium na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Střední odborné školy a učiliště
jsou naopak v posledních letech žádané méně. Tyto vzdělávací instituce zajišťují přípravu na výkon určitého povolání. Jsou vhodné pro žáky, již jsou spíše manuálně zruční, nepatří mezi studijní typy nebo se již cíleně zaměřují na konkrétní praktický obor. Studium na středních odborných školách může být zakončeno buďto závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu, který opravňuje jeho držitele vykonávat řemeslo, anebo maturitní zkouškou.

Konzervatoře a umělecké školy
Poměrně velký zájem mají žáci také o studium na středních školách završených absolutoriem, tedy na uměleckých školách a konzervatořích. Ty jsou určeny výhradně pro herecky, hudebně, tanečně nebo výtvarně talentované děti. Součástí přijímacího řízení bývají talentové zkoušky, na nichž dítě musí prokázat, že má pro zvolený obor skutečně vlohy.

Střední školy a cizinci
Pro cizince platí při studiu na všech typech středních škol a gymnázií v podstatě stejná pravidla jako pro české děti. Znamená to například, že tam, kde za studium české děti neplatí, nebudou platit ani děti cizinců. Ty mohou při nástupu na novou školu získat i malou výhodu – nemusí skládat přijímací testy z českého jazyka, při ústním pohovoru pouze musí prokázat, že jsou schopny v českém jazyce plynně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života. České ministerstvo školství dokonce vydalo pokyn, podle něhož nemusí učitelé dítě během prvního ročníku studia z češtiny vůbec známkovat, pokud česky zatím moc dobře neumí. O podmínkách studia na českých školách se více dozvíte i zde.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Přidáno: 18.10.2010
 
 
 

Související články

 
Střední školy
 
 

Středoškolské vzdělání

1. díl – Lycea – jak u nás fungují?

 
 
Střední školy
 
 

Česká republika má Světové školy

Celkem 11 českých a moravských škol nově získalo titul  

 
Střední školy
 
 

Střední školy 4. díl – Gymnázia

Už po dlouhá desetiletí jsou u nás nejžádanějším typem středních škol  

 
Střední školy
 
 

Středoškolské vzdělání 3. díl...

Výuční list nebo maturita – takto lze podle typu zakončení studia zjednodušeně rozdělit střední odborné...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…