HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak to v ČR funguje
 
Právo

 

Charitativní organizace registrované v ČR

 
photo:  (sxc.hu)
 

Ochota pomáhat trpícím, lidem v nouzi nebo zasaženým živelními katastrofami spojuje všechny lidi celého světa, Českou republiku nevyjímaje. V ČR existují desítky charitativních či humanitárních organizací a nadací, které poskytují finanční, materiální, vzdělávací, osvětovou a duchovní pomoc doma i v zahraničí.

 

Člověk v tísni

Člověk v tísni je humanitární organizace, která svou pomoc směřuje zejména do zahraničí. Jejím cílem je pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Za dobu své existence dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky. Konkrétními projekty podpořila disidenty, nezávislé novináře, obhájce lidských práv či představitele demokratické opozice ve více než 37 zemích světa.

ADRA

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena v USA před více než 50 lety a dnes má zastoupení ve 125 zemích světa. Česká pobočka patří mezi tři největší humanitární organizace v ČR. ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelní pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.).

Charita Česká republika

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Je součástí české římskokatolické církve. Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na českém území. Soustřeďuje se i na oblast vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi.

Červený kříž

Nejdůležitějšími činnostmi Českého červeného kříže jsou dárcovství krve, humanitární jednotky, pátrací služba, výuka a poskytování první pomoci, sociální a ediční činnost, humanitární pomoc a právo a organizace rekondičních pobytů pro zdravotně postižené děti.

Dalšími renomovanými humanitárními organizacemi a nadacemi jsou:

Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem trestné činnosti.

Fond ohrožených dětí, jehož hlavním cílem je poskytnout veškerou možnou pomoc týraným dětem. Fond provozuje také tzv. Klokánky, které dětem namísto ústavní výchovy nabízejí přechodnou rodinnou péči na dobu, než se mohou vrátit zpět do své rodiny nebo než je pro ně nalezena trvalá náhradní rodinná péče.

Sdružení Linka bezpečí je určeno dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v krizové situaci, stejně jako jejich rodičům, kteří si s chováním a výchovou potomků nevědí rady. Provozuje několik telefonních linek (Linka bezpečí 116 111, Linka vzkaz domů +420 800 111 113, +420 724 727 777 a Rodičovská linka +420 840 111 234). Sdružení je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International.

Nadace Charty 77 – Konto bariéry vznikla už v roce 1978 jako nadace na pomoc československým disidentům. Dnes je jejím hlavním projektem Konto Bariéry, na které občané i firmy finančně přispívají, aby pomohli handicapovaným lidem.

Úplný přehled charit a nadací v České republice naleznete zde.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Přidáno: 26.04.2011
 
 
 

Související články

 
Právo
 
 

Czech POINT – pomocník s veřejnou...

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je unikátní projekt, který nabízí...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do...

 
 
Ekonomická fakta
 
 

Nová daňová reforma v ČR

Daňová reforma schválená Parlamentem ČR na podzim 2011 novelizuje klíčové daňové, pojistné a další zákony...

 
 
Právo
 
 

Kam pro informace o pobytu cizinců na...

Každý stát stanoví svá vlastní pravidla a normy, které určují, za jakých podmínek se na jeho území mohou...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…