HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Obecná fakta o ČR

 

Národní parky a chráněné oblasti

 
photo:  (mojefoto.cz)
 

Činnost člověka negativně ovlivňuje přírodní ekosystémy a poškozuje život flóry a fauny. Česká republika si toto riziko samozřejmě uvědomuje, a proto vynakládá značné úsilí na ochranu přírody.

 

Chráněné oblasti jsou jen jednou z forem ochrany přírody v České republice. Principem je omezení přístupnosti dané oblasti lidem a některým jejich aktivitám. Cílem je uchování přírodního prostředí a hlavně jeho přirozená obnova.

Chráněná území v České republice rozdělujeme podle stupně ochrany: chráněné krajinné oblasti , národní parky , národní přírodní rezervace a jiné typy. O zařazení oblasti do konkrétní skupiny rozhoduje Ministerstvo životního prostředí České republiky. Ochranou přírody se pak zabývá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správou konkrétních chráněných krajinných oblastí a péčí o ně je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která vznikla v roce 1995.

Národní parky zaujímají cca 1,5 % plochy území České republiky. Největším národním parkem je Šumavský národní park.

Zajímavostí České republiky jsou památné stromy . Stromy tento ochranný status získávají například díky svému stáří, velikosti anebo také proto, že se k nim váže nějaká pověst.

Připravili jsme pro vás ještě více informací o ochraně přírody prostřednictvám chráněných území. 

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 08.12.2009
 
 
 

Související články

 
Obecná fakta o ČR
 
 

Zahraniční mise Armády ČR...

Vstupem do Severoatlantické aliance a do Evropské unie na sebe Česká republika převzala závazek, že se...

 
 
Zvyky a tradice
 
 

Cena Vesnice roku

Vesnice roku je soutěž vyhlašovaná v ČR s cílem...

 
 
Obecná fakta o ČR
 
 

Zahraniční mise Armády ČR – historie

Vstupem do Severoatlantické aliance a do Evropské unie na sebe Česká republika převzala závazek, že se...

 
 
Kulturní tipy
 
 

Jezdecká socha Jana Žižky prošla...

Zrestaurovaná monumentální jezdecká socha Jana Žižky na pražském vrchu Vítkov již znovu láká návštěvníky...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…