HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR

 

"Sametová" revoluce a její důsledky

 
photo:  ()
 

Dne 17. listopadu 1989 režim vytvořený Komunistickou stranou tvrdě zasáhl proti demonstraci studentů pořádané u příležitosti 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty. Na protest proti brutalitě zásahu vyšli lidé do ulic - začaly demonstrace a stávky v mnoha městech v Československu.

 
 
V tzv. sametové revoluci se komunisté vzdali nároku na absolutní politickou moc. Režim byl vyčerpaný a neměl sílu jít do mocenského střetu s celou společností. Obnovily se politické strany a v roce 1990 byly uspořádány první svobodné volby . Prezidentem se stal Václav Havel, který vedl i jednání s představiteli komunistické vlády. Budoucí politické strany vznikly ze sdružení stejně smýšlejících lidí organizovaných v českém Občanském fóru a slovenské Verejnosti proti násiliu .

Politickým reprezentacím českého a slovenského národa se nepodařilo najít oboustranně výhodný model soužití českého a slovenského národa. Následkem toho byl organizovaný a spořádaný rozpad společného československého státu .

Od 1. ledna 1993 tak existují samostatná Česká republika a Slovenská republika . Cílem obou se stala integrace do evropských společenství a bezpečnostních struktur. Vzájemné vztahy zůstaly  nadstandardní i díky částečnému promíšení obyvatelstva za téměř 90 let soužití.

Dne 12. března 1999 byla Česká republika přijata za člena Severoatlantické aliance . Česká republika dnes není jen formálním členem NATO nebo OSN. Její jednotky se zúčastnily či účastní misí v Iráku, Chorvatsku, Kosovu, Afghánistánu a v mnoha dalších zemích.

Dne 4. října 1993 byla v Lucemburku uzavřena Dohoda o přidružení České republiky k Evropským společenstvím. V platnost vstoupila 1. února 1995. Členem Evropské unie se Česká republika stala 1. května 2004 společně s dalšími devíti státy a završila tak proces přibližování k Evropskému společenství.

V současné době je Česká republika plně demokratickým státem se stabilní politickou kulturou a rostoucí ekonomickou silou . Dostavují se pozitivní výsledky ekonomické transformace i demokratické správy státu - je patrná rostoucí tendence životní úrovně obyvatelstva. Ta se již nyní blíží některým standardům Evropské unie.
 
Autor:
 
Přidáno: 05.01.2010
 
 
 

Související články

 
Osobnosti historie
 
 

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, československý rodák ze Zlína, je považován za jednoho z největších světových podnikatelů své...

 
 
Politika
 
 

Politický systém České republiky

Zákonodárná, výkonná a soudní moc v ČR

 
 
Firmy v ČR
 
 

MOIRA – ryze česká značka

Značka Moira se stala v České republice průkopníkem výroby funkčního prádla s jedinečnými vlastnostmi pro...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Česko – země piva

Češi jsou národem pivařů. Rádi o pivu mluví, ale ještě raději ho popíjejí. Průměr jeho spotřeby z roku...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…