HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Ekonomická fakta

 

Komoditní struktura zahraničního obchodu

 
photo:  (sxc.hu)
 

Česká republika je zemí s vysokým stupněm zapojení do mezinárodního obchodu. Ve vývozu se nejlépe uplatňují ty nejkonkurenceschopnější výrobky (odvětví), u dovozu je zase upřednostňováno zboží, které se v zemi nevyrábí, nebo se vyrábí v jiné kvalitě, případně se nabízí za nevýhodných podmínek.

 

Dříve země produkovala pro celý východní blok zejména strojírenské, textilní, obuvnické a sklářské výrobky. Produkovala například přibližně 90 % strojírenského sortimentu (od jehly po jaderné elektrárny). U tak široké výrobní orientace nebylo možné v malé zemi držet krok se zahraniční konkurencí v kvalitě ani v ceně výrobků. Proto bylo potřebné tuto výrobu specializovat na výrobky, pro které má Česká republika optimální předpoklady.

Restrukturalizace výroby  po pádu socialistického zřízení byla urychlena širokou a rychlou privatizací výrobních subjektů – často za účasti zahraničních investorů. Pro velké zahraniční investory připravil stát daňové a jiné výhody. Noví majitelé efektivních výrob reagovali zpravidla citlivěji na podněty trhu a byli schopni vytvářet nová pracovní místa. Řada odvětví byla utlumena či zavřena z ekonomických, ekologických či jiných důvodů. Propouštění pracovníci se uplatnili na nově vytvořených místech privatizovaného průmyslu a zemědělství nebo v nově vzniklém drobném podnikání zaměřeném především na - do té doby zanedbaný, posléze prudce se rozvíjející sektor služeb.

Podrobnější informace o zahraničním obchodu ČR - odkazy


Ministerstvo zahraničních věcí - statistiky, charakteristiky bilaterálních ekonomických vztahů
Export.cz - obchodně-ekonomické informace o teritoriích světa, konkrétní nabídky a poptávky
Ministerstvo průmyslu a obchodu - hodnocení vývoje zahraničního obchodu
Český statistický úřad - statistiky o ekonomice ČR
 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 05.01.2010
 
 
 

Související články

 
Firmy v ČR
 
 

MOIRA – ryze česká značka

Značka Moira se stala v České republice průkopníkem výroby funkčního prádla s jedinečnými vlastnostmi pro...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Česko – země piva

Češi jsou národem pivařů. Rádi o pivu mluví, ale ještě raději ho popíjejí. Průměr jeho spotřeby z roku...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Vyhlášený český porcelán

Výroba porcelánu v České republice má dlouhou tradici a podobně jako české sklo i český porcelán má v...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Světoznámé zápalky ze Sušice

Celkem 169 let se v malém západočeském městečku Sušice v podhůří Šumavy vyráběly zápalky, balené v...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…