HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Ekonomická fakta

 

Veletrhy a výstavy v ČR

 

Česká republika hostí množství lokálních veletrhů a výstav, ale také celou řadu význačných mezinárodních veletrhů. Pořádání veletrhů a výstav v České republice má dlouhou tradici, která sahá až do konce 19. století.

 

První výstaviště bylo otevřeno v Praze - Holešovicích při příležitosti první Všeobecné Zemské jubilejní výstavy v roce 189l, která představila industriální vyspělost našich zemí. Jedná se o architektonicky hodnotné a zároveň moderní a dodnes funkční výstaviště. Další zajímavé výstavní plochy lze nalézt také v dalších městech České republiky – Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Liberci nebo Litoměřicích.

Výstaviště Praha Holešovice

Toto nejstarší české výstaviště patří k nejkrásnějším v Evropě. Mnohokrát bylo dokonce svědkem dějinných událostí, které se promítly do historie české národa a státu. Dnes je pražské Výstaviště významným výstavním a kulturním centrem Prahy, je umístěno v severní části hlavního města v oblasti malebné trojské kotliny.

Historie Výstaviště je bohatá a odráží historický a společenský vývoj Prahy i celé České republiky. Sloužilo výstavním akcím nejrůznějšího charakteru, stalo se však i centrem zábavy, parkem kultury a oddechu. Po celá desetiletí se v areálu Výstaviště scházeli Pražané i návštěvníci hlavního města, aby se zúčastnili nejrůznějších kulturních i sportovních akcí a spojili svou návštěvu s příjemnou procházkou v oboře Stromovka. U příležitosti Všeobecné československé výstavy v Praze 1991 bylo Výstaviště rekonstruováno, získalo nové výstavní pavilony, vzniklo zde několik divadelních scén a rozšířily se možnosti jeho využití.

Výstaviště Praha je jediným „kamenným“ výstavním areálem v Praze. Na ploše zhruba 320 000 (z toho cca 20 000 krytých a 10 000 volných výstavních ploch) se zde ročně koná více než padesát výstav a veletrhů, kromě nichž Výstaviště hostí také módní přehlídky, koncerty, rauty, kongresy, semináře či firemní prezentace.

V současné době se chystá dostavba dalších hal, moderně architektonicky koncipovaných, které mají přispět k tomu, aby se Praha stala ještě významnějším veletržním městem.

PVA (Pražský veletržní areál)

Pražský veletržní areál Letňany připravuje obchodní společnost PVA, a.s., s majetkovou účastí hlavního města Prahy. Toto nové výstaviště se nachází v severní části Prahy při městském rychlostním okruhu a zaústění dálnice D8 z Drážďan do Berlína a brzy bude přímo sousedit  s naplánovanou konečnou stanicí metra C v Praze - Letňanech. Stávající výstavní prostor je z roku 1998 a představuje maximální kapacitu 70 000 m² výstavní plochy (první úspěšnou akcí zde byl 9. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 98). Urbanistická a architektonická koncepce, která je zde realizována, splňuje požadavky na flexibilitu výstavních prostor. Výstaviště má také vysokokapacitní připojení na Internet

V současné době nabízí tento areál 36 000 čtverečních metrů výstavních ploch a parkoviště pro 4500 vozů. V roce 2005 zde proběhlo na padesát významných akcí za účasti 12 tisíc vystavovatelů.

Areál v Letňanech je velkým projektovým úkolem, který je již zpracován a čeká ho další dostavba s výhledem i pro případné využití, pokud by se Praha stala olympijským městem.

Aktuálním záměrem PVA je areál rozšířit a postupně tak vytvořit podmínky pro existenci velkých, významných veletrhů v hl. m. Praze. Základní uspořádání předpokládá využívání hrubé výstavní plochy 23 000 m² včetně dominantní vstupní haly. Cílová velikost je navržena na 117 000 m² kryté výstavní plochy v sedmi halách a 72 000 m² volné výstavní plochy.

Vizí do blízké budoucnosti je rozšířit výstavní plochu o 50 000 (z toho 40 000 kryté plochy) a vystavět administrativní budovy, vzorkovny, hotel a jiné prostory souběžně se zprovozněním nové stanice metra C – Letňany na jaře 2008. Důraz je přitom kladen zejména na multifunkčnost řešení, které by si mělo vyžádat celkovou odhadovanou investici ve výši 5,6 mld. Kč, na níž by se měl podílet nový strategický partner PVA, sdružení společností IMMORENT, Deutsche Messe AG Hannover, Global Capital Finance, Česká spořitelna a SKANSKA.

Výstaviště v Brně

Přes 60 % veletrhů se pořádá na Brněnském výstavišti.

Od historie k současnosti

U počátků existence brněnského výstaviště stála myšlenka uspořádat v Brně k desátému výročí založení republiky výstavu soudobé kultury a nejen pro tyto účely zde vybudovat stálé a moderní výstavní prostory. Výstava proběhla od 26. května do konce září 1928 na 30 000 m² a zhlédl ji rekordní počet 2 700 000 návštěvníků. Velkolepě koncipované výstaviště bylo skvělým dílem funkcionalistické československé architektury dvacátých let a sloužilo předválečnému Brnu až do roku 1938 k pořádání více než 50 výstavních akcí. Mezinárodní veletrhy však před válkou v Brně pořádány nebyly.

Teprve polovina padesátých let poskytla městu příležitost k rozvoji veletržního života. Po uspořádání tří Výstav československého strojírenství v letech 1955–57 a po další renovaci a dostavbě výstaviště se zde konal v roce 1959 první Mezinárodní veletrh Brno, zaměřený na strojírenství. A od tohoto data postupovala historie brněnského veletržnictví cílevědomě kupředu. V současnosti se areál brněnského výstaviště rozkládá na celkové ploše 65 ha a nabízí 196 600 m² brutto výstavní plochy, z toho 107 600 m² v pavilonech a 89 000 m² na volných plochách. Svojí architekturou i polohou se brněnské výstaviště řadí mezi nejkrásnější evropská výstaviště. V roce 2000 získalo titul ,,Stavba století“ za jedinečnou architekturu.

Od roku 1991 je BVV členem Asociace středisek světového obchodu (WTCA) a pavilon E je sídlem World Trade Center Brno. 

Výstaviště v Českých Budějovicích

Výstavnictví má v jihočeském regionu bohatou tradici, jejíž kořeny sahají až do poloviny minulého století. Již v roce 1848 probíhaly v Českých Budějovicích výroční trhy organizované čtyřikrát ročně. Současná činnost navazuje na akce pořádané od roku 1960 jako regionální zemědělské výstavy.

Země živitelka

Jedná se o nejnavštěvovanější výstavu v České republice. Věnuje se převážně zemědělské produkci a mechanizaci. Její součástí je však také mnoho doprovodných programů, čímž je atraktivní i pro drobné pěstitele a jejich rodiny.

Výstaviště Flora Olomouc

Toto výstaviště patří k předním českým výstavnickým organizacím, připravuje a komplexně zabezpečuje vlastní výstavy a veletrhy včetně doprovodných programů. Výstavní areál se čtyřmi pavilony o celkové výstavní ploše 4 395 m² je situován ve Smetanových sadech  poblíž historického centra města. Výstaviště rovněž pečuje o 47 hektarů městských parků.

Vzniklo v  lednu 1966, kdy byla  rozhodnutím Okresního národního výboru v Olomouci ustavena rozpočtová organizace pod názvem Olomoucké výstavní sady. V roce 1970 byla  přejmenována na Floru Olomouc. Od roku 2000 je Výstaviště Flora Olomouc akciovou společností se stoprocentní majetkovou účastí města.

Liberecké výstavní trhy a.s.

V roce 1851 byla uspořádána 1. výstava lehkého průmyslu, jíž se Liberec zapsal do historie výstav na území dnešní České republiky. Společně s Prahou, Frankfurtem, Lipskem a dalšími městy se severočeský Liberec dokonce v roce 1925 podílel na vzniku Svaz mezinárodních veletrhů. Největšího rozmachu veletržních aktivit dosáhl Liberec v letech 1920 - 1930, kdy spolek Reichenbergmesse uspořádal dvě desítky významných veletržních akcí. Na tento úspěch se po 2. světové válce podařilo navázat až v roce 1956, od kdy byly pořádány Liberecké výstavní trhy, které získaly kredit doma i v zahraničí.

V současné době se v Liberci koná řada významných výstavních akcí. Liberecké výstaviště se stalo vyhledávaným místem pro prezentaci nejen českých, ale i zahraničních firem. Ekonomický a průmyslový potenciál regionu je silným motivem k účasti na širokém spektru odborných výstav.

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 18.01.2010
 
 
 

Související články

 
Firmy v ČR
 
 

MOIRA – ryze česká značka

Značka Moira se stala v České republice průkopníkem výroby funkčního prádla s jedinečnými vlastnostmi pro...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Česko – země piva

Češi jsou národem pivařů. Rádi o pivu mluví, ale ještě raději ho popíjejí. Průměr jeho spotřeby z roku...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Vyhlášený český porcelán

Výroba porcelánu v České republice má dlouhou tradici a podobně jako české sklo i český porcelán má v...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Světoznámé zápalky ze Sušice

Celkem 169 let se v malém západočeském městečku Sušice v podhůří Šumavy vyráběly zápalky, balené v...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…