HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Historie

 

Praha a historie

 
photo:  (mojefoto.cz)
 

 

Existenci slovanského sídliště na konci předhistorické doby v Praze dokladují nálezy šperků, které se ve tvarech shodují se zlatnickou prací Velkomoravské říše.

Založení Pražského hradu , zbudování křesťanského kostela Panny Marie uvnitř jeho opevnění a povýšení Hradu na hlavní sídlo rodu Přemyslovců, dalo sídlištím v Pražské kotlině na sklonku 9. století nové poslání. Pražský hrad se stal středem českého knížectví a vzestup moci přemyslovských knížat spolu s výhodnou polohou nad přechody důležitých obchodních stezek přes řeku Vltavu z něho učinil nejdůležitější místo v zemi.

Proměna rozdrobené aglomerace v podhradí ve skutečné opevněné a privilegované město vrcholného středověku trvala tři století.  Praha se stala městem na přelomu 12. a 13. století. Staré Město pražské , které se později sloučilo s Menším Městem , vzniklo po roce 1320.

Ve 13. stol. se obyvatelé předtím právně roztříštěného pražského podhradí sjednotili do městských obcí a opevnili hradbami Větší čili Staré Město pražské (kol. 1230). R. 1257 král Přemysl Otakar II. založil a opevnil na levém břehu Vltavy Nové Město (od 14. stol. nazývané Menším Městem nebo Malou Stranou).

Počátkem 14. století vzniká další pražské město - Hradčany .

Povznesení pro Prahu znamenala vláda Karla IV . (1346 - 1378). Z města se stalo největší středisko Evropské říše a po Římu i druhá metropole křesťanstva. Karel IV. nechal postavit kamenný Karlův most přes řeku Vltavu (r. 1357), zřídil Karlovu univerzitu (r. 1348) a téhož roku i Nové Město pražské . Po smrti Karla IV. přebírá vládu nad zemí jeho syn Václav IV. Praha se stala jedním z nejkrásnějších a nejvelkolepějších měst světa, jež plně zasluhovalo označení Řím severu. Vzhled Prahy se nezměnil dalších dvě stě let. Obraz gotické Prahy pak dále rozvinula a dovršila až doba jagellonská. S vládou Habsburků přišel do Prahy duch renesance . Rezidenční lesk jí vrátil zejména císař Rudolf II.

Rány dopadající na České země po porážce protestantských stavů v roce 1620 se nevyhnuly ani Praze. Habsburské vítězství na Bílé hoře posadilo na trůn Ferdinanda II. a z města se stala provincie bez významu i moci. Ani první žena na českém trůně, Marie Terezie (1740 - 1780), nevnesla naději na jeho oživení. Panování dalšího z Habsburků, osvícence Josefa II., poznamenalo krásné město rušením klášterů a kostelů i těžkým národnostním útiskem.

Postupující rekatolizace s sebou přinesla stavbu nových kostelů a klášterů v barokním slohu . V tomto slohu byla postavena i řada paláců, jež dodnes tvoří výraznou dominantu města. V převratných změnách slučování pražských měst a obcí po roce 1784 přišla na řadu nová forma měšťanského klasicismu,  v tomto stylu je vystavěn např. letohrádek Kinských či Stavovské divadlo. Klasicistně byl také přestavěn Pražský hrad.

Romantismus vnesl svěží vzduch do pražských zahrad a parků. Slohem doby poloviny 19. století se stala nová renesance předešlých stylů, která ovlivnila výtvarnou architekturu celé Evropy, Prahy nevyjímaje.

Neorenesanční styl symbolizoval znovuzrození českého národa a uplatnil se především na stavbách, jež byly těsně spjaty s českou národní kulturou (Národní muzeum, Národní divadlo, Rudolfinum ). Zároveň se Praha loučila se starým opevněním.Okolo roku 1900 má Praha téměř dvě stě tisíc obyvatel, podobu města ovlivňuje pražská secese. Praha patří k největším městům rakousko-uherské monarchie.

28. října 1918 se Praha stává hlavním městem nového samostatného Československého státu.

S novou dobou přichází do města moderní architektonické slohy, jako například funkcionalismus (Veletržní palác, Dům Odborových svazů), či ve stavitelství zcela nezvyklý kubismus (Dům u Černé matky Boží, kubistické domy pod Vyšehradem).

Rozvoj české metropole přerušila druhá světová válka a okupace. Nabytou svobodu vzápětí zadusil komunistický útlak, který znamenal padesátiletou éru socialistického budování .

V závěru minulého století (roku 1992) je historické centrum Prahy zapsáno do prestižního seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Do nového milénia vstupuje jako hrdá sebejistá metropole, která dostává do vínku nová a mimořádně zdařilá architektonická díla.

 
 
Autor:
 
Přidáno: 03.01.2010
 
 
 

Související články

 
Historie
 
 

Husitství a odkaz mistra Jana Husa

České země postihla za vlády Václava IV., syna jednoho z největších českých panovníků historie - krále a...

 
 
Obecná fakta o ČR
 
 

Zahraniční mise Armády ČR – historie

Vstupem do Severoatlantické aliance a do Evropské unie na sebe Česká republika převzala závazek, že se...

 
 
Historie
 
 
 
 
Historie
 
 

Po stopách UNESCO – 7. díl: – Kutná...

V rámci putování za památkami UNESCO je nezbytné ukázat i na města Kutnou Horu a Litomyšl. Kurná Hora...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…