HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Obecná fakta o ČR

 

Armáda České republiky

 
photo:  (mojefoto.cz)
 

Uskutečněným vstupem České republiky do NATO dne 26. 2. 1999 se dovršila zásadní přeměna podmínek pro bezpečnost země a budování její obrany.

 

Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil České republiky , které dále tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Armádu řídí Ministerstvo obrany ČR, které také navrhuje vojenskou obrannou politiku státu, připravuje koncepci operační přípravy státního území a navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky.

Hlavním posláním ozbrojených sil České republiky je co nejefektivnější a nejlepší zabezpečení obrany území České republiky s využitím zásad kolektivní obrany. Jejím prostřednictvím je území ČR zajištěna ochrana partnerských zemí zapojených do kolektivní bezpečnosti stejně tak jako se sama ČR podílí na ochraně a obraně těchto partnerů. Armáda České republiky je zapojena do integrované vojenské stuktury NATO , do systému obranného, operačního a civilního nouzového plánování, do procedurálních a organizačních aspektů jaderných konzultací a do společných cvičení a operací.

Základními úkoly ozbrojených sil České republiky jsou v Bezpečnostní koncepci ČR stanoveny takto

  • bránit území ČR s maximálním využitím systému kolektivní obrany,
  • zabezpečit účast v operacích mimo ČR silami určenými pro operace pod vedením NATO, EU a jiných organizací a pro koaliční operace, zabezpečit střežení vzdušného prostoru ČR,
  • zabezpečit přijetí sil NATO v případě vzniku nebezpečí vojenského ohrožení teritoria ČR nebo bezpečnosti aliance,
  • zabezpečit splnění úkolů při nevojenských ohroženích ČR a úkolů vyplývajících z platných zákonů ČR.

Česká armáda je od ledna 2005 plně profesionální , to znamená, že do ní vstupují občané ČR pouze z vlastního rozhodnutí a stávají se tak vojáky z povolání . Předtím musejí samozřejmě splnit i další podmínky - například složit vojenskou přísahu, vykonat základní vojenskou službu nebo základní vojenskou přípravu, nebýt členem politické strany, být trestně bezúhonní a zdravotně způsobilí atp.

Vedle profesionální armády však existuje také tzv. aktivní záloha , do níž se mohou hlásit dobrovolníci, kteří dovršili 18 let věku, jsou zdravotně způsobilí a trestně bezúhonní. Aktivní záloha se využívá především pro doplňování ozbrojených sil ČR za stavu ohrožení státu, za válečného stavu, ale i při vzniku některých nevojenských krizových situací (ochrana zdraví osob, zabránění vzniku škod na majetku občanů v důsledku živelních pohrom, odstraňování jejich následků).

Česká armáda se vyznačuje vysokou profesionalitou , schopností spolupráce se spojenci , moderním technickým vybavením , mobilitou i v mezinárodním měřítku a specializací v rámci spojenectví NATO. Česká republika se již v minulosti podílela na některých zahraničních operacích a v současné době působí na misích v Kosovu, Iráku, Bosně a Hercegovině a Afghánistánu.

Společné síly

Společné síly jsou určeny pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů na území České republiky i mimo něj. Velitelství společných sil dislokovanému v Olomouci podléhají:
  • pozemní síly ve složení: 2 mechanizované brigády, dělostřelecká brigáda a průzkumný prapor,
  • vzdušné síly ve složení: základna taktického letectva, základna vrtulníkového letectva, základna dopravního letectva, protiletadlová raketová brigáda,
  • brigáda velení, řízení a průzkumu a správa letišť,
  • specializované síly ve složení: Ústřední vojenský zdravotní ústav, brigáda chemické a biologické obrany, prapor pasivních sledovacích systémů a elektronického boje, Vojenský technický ústav ochrany.

Síly podpory a výcviku

Tyto síly jsou určeny k poskytování personální, finanční, logistické, zdravotnické, veterinární, komunikační a informační podpory součástem resortu ministerstva obrany a spojeneckým silám na území ČR. Velitelství sil podpory a výcviku je dislokováno ve Staré Boleslavi.

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 18.12.2009
 
 
 

Související články

 
Obecná fakta o ČR
 
 

Zahraniční mise Armády ČR...

Vstupem do Severoatlantické aliance a do Evropské unie na sebe Česká republika převzala závazek, že se...

 
 
Zvyky a tradice
 
 

Cena Vesnice roku

Vesnice roku je soutěž vyhlašovaná v ČR s cílem...

 
 
Obecná fakta o ČR
 
 

Zahraniční mise Armády ČR – historie

Vstupem do Severoatlantické aliance a do Evropské unie na sebe Česká republika převzala závazek, že se...

 
 
Kulturní tipy
 
 

Jezdecká socha Jana Žižky prošla...

Zrestaurovaná monumentální jezdecká socha Jana Žižky na pražském vrchu Vítkov již znovu láká návštěvníky...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…