HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Obecná fakta o ČR

 

Pardubický kraj

 
photo:  (czechtourism.cz)
 

Pardubický kraj sousedí s krajem Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým, Jihomoravským a krajem Vysočina.

 
Část severovýchodní hranice kraje představuje zároveň státní česko-polskou hranici. Dále je kraj geograficky vymezen jižní částí Orlických hor a nejzápadnějšími svahy Hrubého Jeseníku. Jih a jihovýchod lemují vrchovinné oblasti Žďárských vrchů a Železných hor, střed a západ regionu je tvořen řekou Labe a úrodnou Polabskou nížinou. Orlické hory, Žďárské vrchy a Železné hory patří k chráněným krajinným oblastem Pardubického kraje. Oblast Králického Sněžníku byla vyhlášena národní přírodní rezervací.

Pardubický kraj je neobyčejně důležitý region z hlediska vodohospodářského. Disponuje přebytky vodních zdrojů, je pramennou oblastí několika toků (Labe, Orlice). Ke třem největším vodním plochám kraje patří Sečská přehrada na Chrudimce, dále Bohdanečský rybník na Opatovickém kanále a Pastviny na Divoké Orlici.

Pardubický kraj má krásnou přírodu rovinného i horského charakteru, příznivé klima a množství příležitostí ke koupání, provozování vodních sportů, pro pěší turistiku, cykloturistiku a zimní sporty. Na území celého kraje se rozvíjí agroturistika (týká se především podhorských částí kraje), zvláště se zaměřením na tradiční chov koní. Běžkaři mohou využít stezky na Králický Sněžník. Nížinný charakter krajiny v okolí řeky Labe je ideální pro pěstování cyklistiky, ale i jízdy na kolečkových bruslích.

Region nabízí i velké kulturní vyžití mezinárodního charakteru. Namátkou lze jmenovat například mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl (mapa) či Kocianovu houslovou soutěž. Kromě několika významných hudebních festivalů láká Pardubický kraj také zájemce o filmovou kulturu – v Přelouči (mapa) se totiž pravidelně uděluje „Cena Františka Filipovského“ za filmový dabing. Ze sportovních událostí regionu nelze opomenout například světově uznávanou Velkou pardubickou steeplechase nebo plochodrážní Zlatou přilbu.

Pardubický kraj, respektive město Skuteč se proslavilo výrobou sportovní obuvi a především bruslí značky Botas. Malé městečko Proseč (mapa) nedaleko Skutče (mapa) stojí za připomenutí hned ze dvou důvodů. Již od roku 1842 vyrábí dýmky, které se s úspěchem vyváží do celého světa. A Proseč má i zásluhy kulturněpolitické – město udělilo čestné občanství slavným spisovatelům Heinrichu a Thomasi Mannovi, když přes území České republiky utíkali před nacismem nastupujícím v Německu. Pardubický region vyniká také sklářskou tradicí Orlických hor, kterou přibližuje expozice ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Kraj se však proslavil především dlouhou tradicí výroby perníku. Více informací o Pardubickém kraji se dočtete zde.
 


 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: Ceská republika v kostce, pardubickykraj.cz
 
Přidáno: 15.07.2010
 
 
 

Související články

 
Obecná fakta o ČR
 
 

Zahraniční mise Armády ČR...

Vstupem do Severoatlantické aliance a do Evropské unie na sebe Česká republika převzala závazek, že se...

 
 
Zvyky a tradice
 
 

Cena Vesnice roku

Vesnice roku je soutěž vyhlašovaná v ČR s cílem...

 
 
Obecná fakta o ČR
 
 

Zahraniční mise Armády ČR – historie

Vstupem do Severoatlantické aliance a do Evropské unie na sebe Česká republika převzala závazek, že se...

 
 
Kulturní tipy
 
 

Jezdecká socha Jana Žižky prošla...

Zrestaurovaná monumentální jezdecká socha Jana Žižky na pražském vrchu Vítkov již znovu láká návštěvníky...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…