HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Obecná fakta o ČR

 

Ústecký kraj

 
photo: Ústí nad Labem, Střekov (czechtourism.cz)
 

Ústecký kraj se nachází na severozápadě České republiky a jeho severozápadní strana je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo. Hlavním městem kraje je Ústí nad Labem. Co do rozlohy jde o pátý největší kraj naší země.

 
Hospodářský význam kraje je dán značným nerostným bohatstvím, zejména rozsáhlými ložisky hnědého uhlí na území podkrušnohorské pánevní oblasti. V nejbližších desetiletích pravděpodobně budou tvořit nejvýznamnější energetický zdroj České republiky. V blízkosti dolů se nachází také největší uhelné elektrárny – Prunéřov (mapa), Tušimice (mapa), Ledvice (mapa) nebo Počerady (mapa). Kromě těžby hnědého uhlí a energetiky má v kraji významné postavení i průmysl chemický (Litvínov, Ústí nad Labem, Lovosice), stavební, keramický, textilní atd.

Výrazná průmyslová činnost z minulosti se nepříznivě odrazila i na současné kvalitě životního prostředí. Silně rozvinutá povrchová těžba značně poškodila přirozenou tvář krajiny, která se postupně obnovuje jen velmi nákladnou rekultivací. Navzdory tomu se kraj i tak může pyšnit významným přírodním bohatstvím. Ze severozápadní strany jej obklopují hřebeny Krušných hor, jejichž nejvyšší hora Klínovec3 (mapa) leží na hranici s krajem Karlovarským. Na severní části hor se nachází turisticky vyhledávaná unikátní skalní města, soutěsky a věže Labských pískovců. Ty zároveň částečně patří do nejdůležitějšího chráněného území kraje – Národního parku České Švýcarsko2 (mapa). V kraji jsou i další chráněné krajinné oblasti, přírodní parky a maloplošná chráněná území.

Ústecký kraj má za sebou bohatou historii, o čemž svědčí i velké množství stavebních památek. Mezi nejznámější patří např. románská rotunda na hoře Říp (mapa), gotický kostel v Mostě (mapa), barokní zámek v  Duchově (mapa), kláštery v Oseku a Doksanech a zámky Ploskovice a Libochovice. Města Litoměřice (mapa), Úštěk0 (mapa) a Terezín1 (mapa) byla vyhlášena městskými památkovými rezervacemi.

Pro Ústecký kraj je důležité i jeho dopravní napojení na Evropskou unii. Je to hlavně řeka Labe, která spojuje vnitrozemské Česko se Severním mořem. Podél ní vede důležitý železniční tah z Prahy do Drážďan a dálnice D8 (zatím nedokončená), která se na hranicích volně napojuje na německou dálnici A17.
 


 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 12.04.2011
 
 
 

Související články

 
Obecná fakta o ČR
 
 

Zahraniční mise Armády ČR...

Vstupem do Severoatlantické aliance a do Evropské unie na sebe Česká republika převzala závazek, že se...

 
 
Zvyky a tradice
 
 

Cena Vesnice roku

Vesnice roku je soutěž vyhlašovaná v ČR s cílem...

 
 
Obecná fakta o ČR
 
 

Zahraniční mise Armády ČR – historie

Vstupem do Severoatlantické aliance a do Evropské unie na sebe Česká republika převzala závazek, že se...

 
 
Kulturní tipy
 
 

Jezdecká socha Jana Žižky prošla...

Zrestaurovaná monumentální jezdecká socha Jana Žižky na pražském vrchu Vítkov již znovu láká návštěvníky...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…