HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Osobnosti historie

 

1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

 
photo:  (MZV)
 

Dva učenci Konstantin (později přijal jméno Cyril) a Metoděj, někdy označovaní také jako bratři ze Soluně či slovanští věrozvěstové, přišli na území Velkomoravské říše z Konstantinopole na pozvání knížete Rostislava, tehdejšího panovníka Velké Moravy, aby zde dále šířili křesťanství.

 
Byli absolventy cařihradské univerzity a zejména Konstantin patřil k nejvzdělanějším lidem tehdejšího světa. Ovládali slovanský jazyk a začali jej používat při bohoslužbách, které se tehdy sloužily většinou v latině nebo řečtině. Vytvořili první slovanské písmo hlaholici a do slovanského jazyka staroslověnštiny přeložili nejdůležitější části Bible.

Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu 5. července 863. Na jejich památku se tento den stal v České republice a na Slovensku státním svátkem. Za své zásluhy o šíření křesťanství byli oba bratři prohlášeni za svaté. Svým učením ovlivnili i další křesťanské národy v Evropě, proto je papež Jan Pavel II. v roce 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy.

V letošním roce uplyne již 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Toto kulaté výročí je významnou mezinárodní událostí, při níž po celý rok 2013 probíhají nejrůznější výstavy, konference, přednášky, semináře, koncerty, bohoslužby, vzdělávací i interaktivní programy pro děti a mládež apod. Hlavním cílem těchto akcí je vybudovat u široké veřejnosti obecné povědomí o Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma a vzdělanosti.

Celostátní cyrilometodějské oslavy začínají v Mikulčicích v Jihomoravském kraji 25. května pod názvem Setkání kultur a zakončeny budou na Velehradě ve Zlínském kraji 5. července v rámci Dnů lidí dobré vůle. Dále v měsících květnu a červnu proběhnou například dvě mezinárodní konference v Praze a na Velehradě, jejichž cílem bude přiblížit život Cyrila a Metoděje a jejich přínos pro dnešní společnost. Moravské zemské muzeum připravilo výstavu Cyril a Metoděj / doba, život, dílo, která probíhá od března do 29. září 2013 v Brně. V Olomouci se od dubna do srpna 2013 koná výstava Mezi Východem a Západem – Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. Ve Zlíně se pak od 9. května do 8. září 2013 uskuteční výstava Cyrilometodějský Velehrad. Akcí je samozřejme daleko více, podrobnější informace o cyrilometodějských oslavách lze najít zde.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: http://velehrad.eu
 
Přidáno: 26.05.2013
 
 
 

Související články

 
Osobnosti historie
 
 

Emil Zátopek


Je to již obecně uznávaný fakt, že český sport je plný neobyčejných osobností. Výkony českých...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, československý rodák ze Zlína, je považován za jednoho z největších světových podnikatelů své...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Svatý Václav

(pravděpodobně 907 – pravděpodobně 935)

 
 
Osobnosti historie
 
 

Čeští cestovatelé – 2. díl

Každý národ má své slavné osobnosti, jejichž jména v člověku okamžitě evokují dobrodružství, exotické...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…