HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Osobnosti historie

 

Jan Amos Komenský (1592–1670)

 
photo:  (cojeco.cz)
 

Český teolog, filozof, pedagog, reformátor školství a výchovy, spisovatel, poslední biskup Jednoty bratrské.

 
Vytvořil celou řadu spisů z mnoha oborů, psal především česky, latinsky a německy. Nejpodstatnější částí jeho díla jsou spisy teologické, filozofické a pedagogické, ve kterých v mnohém předběhl svou dobu. Nejúspěšnější z nich je názorná učebnice latiny a zároveň jakási encyklopedie nazvaná Brána jazyků otevřená. Díla Didactica magna (spis o vyučovacích metodách), Orbis pictus (Svět v obrazech) – původně učebnice latiny – či Labyrint světa a ráj srdce jsou vydávána dodnes.

Komenský vyzdvihoval význam vzdělání, například ve svém spise Theatrum universitatis rerum (Divadlo světa) vypracoval zásady vyučování. Mimo to navrhl ucelený systém školské soustavy. Povznesl češtinu na vyšší úroveň a jeho dílo se stalo vyvrcholením myšlenkového vývoje celé starší české literatury. Jeho díla vyšla v mnoha překladech a ovlivnila evropské myšlení.

Posledních 14 let života strávil v Amsterdamu, kde se mohl v klidu věnovat svým pracím. Zemřel v roce 1670, pohřben byl v kostelíku v Naardenu, kde jsou jeho tělesné ostatky uloženy dodnes.
Více informací naleznete zde.
 
 
Autor: Ivana Jeneralova
 
Přidáno: 14.03.2010
 
 
 

Související články

 
Osobnosti historie
 
 

Emil Zátopek


Je to již obecně uznávaný fakt, že český sport je plný neobyčejných osobností. Výkony českých...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, československý rodák ze Zlína, je považován za jednoho z největších světových podnikatelů své...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Svatý Václav

(pravděpodobně 907 – pravděpodobně 935)

 
 
Osobnosti historie
 
 

Čeští cestovatelé – 2. díl

Každý národ má své slavné osobnosti, jejichž jména v člověku okamžitě evokují dobrodružství, exotické...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…