HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Osobnosti historie

 

Johann Gregor Mendel, zakladatel genetiky

 
photo:  (wikipedia.org)
 

Současník Darwina, přírodovědec, objevitel základních zákonů dědičnosti, mnich a také opat augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Brně – tak by se dal ve stručnosti popsat významný vědec Johann Gregor Mendel, který se narodil v roce 1822 v obci Hynčice na Novojičínsku na severní Moravě.

 
Nadaný Mendel v roce 1840 absolvoval gymnázium v Opavě s vynikajícím prospěchem a i přes rodinné finanční problémy studoval dva roky filozofii v Olomouci. Nakonec tíživou situaci a otázky finančního zabezpečení během studia vyřešil vstupem do augustiniánského kláštera v Brně. V roce 1843 přijal řeholní jméno Gregor a po dokončení teologických studií pokračoval ve studiu přírodních věd na univerzitě ve Vídni. Po návratu z Vídně se Johann Gregor Mendel stal učitelem fyziky a přírodopisu na německé reálce v Brně. Začal se však také věnovat studiu botaniky a meteorologie. Dělal experimenty s křížením rostlin (hrách) a vedl si přesné zápisky. Na jejich základě pak vypracoval soubor pravidel objasňujících dědičnost, která dnes známe jako Mendlovy zákony dědičnosti.

Své poznatky publikoval roku 1866 v práci Versuche über Pflanzen-Hybriden (Pokusy s rostlinnými hybridy). Ve své době však neměla žádný ohlas a byla dokonce zapomenuta. Pokusy s hrachem mu vynesly titul „otce genetiky“, ale bohužel až po jeho smrti.

Mendel se věnoval širokému spektru přírodních věd – od šlechtění, sadařství a ovocnářství až po astronomii nebo včelařství. Od roku 1862 až do své nemoci prováděl každodenní meteorologická pozorování pro Meteorologický ústav ve Vídni. V seznamu třinácti Mendelových publikací se devět z nich týká meteorologie.

Mendelův přínos pro biologii byl oceněn až po jeho smrti, začátkem 20. století (zemřel v roce 1884 v 62 letech). Nešlo jen o to, že položil základy genetiky a definoval principy nyní známé jako Mendelovy zákony dědičnosti, ale jako jeden z prvních také použil ve své práci biostatistické metody. Jeho jméno dnes nese například muzeum, univerzita, náměstí v Brně i první česká vědecká stanice na Antarktidě.
 
 
Autor: Romana Kuncová
 
Přidáno: 02.11.2012
 
 
 

Související články

 
Osobnosti historie
 
 

Emil Zátopek


Je to již obecně uznávaný fakt, že český sport je plný neobyčejných osobností. Výkony českých...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, československý rodák ze Zlína, je považován za jednoho z největších světových podnikatelů své...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Svatý Václav

(pravděpodobně 907 – pravděpodobně 935)

 
 
Osobnosti historie
 
 

Čeští cestovatelé – 2. díl

Každý národ má své slavné osobnosti, jejichž jména v člověku okamžitě evokují dobrodružství, exotické...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…