HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Osobnosti historie

 

Karel Havlíček Borovský

 
photo:  (www.cojeco.cz)
 

Významný český básník, novinář, politik a kritik společenských poměrů.

 
(1821–1856)

Je považován za zakladatele české politické žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky k tzv. 2. generaci národních buditelů.

V roce 1846 se stal redaktorem úředních Pražských novin. V tehdejší době to byl jediný česky psaný list, který se v roce 1848 přeměnil na Národní noviny. Byl to první velký český politický deník a díky Havlíčkovi měly Národní noviny zásadní vliv na české veřejné mínění. Ve svých článcích byl Havlíček nejvíce kritický k tehdejší bachovské absolutistické vládě Rakouska-Uherska, a měl proto velmi často problémy s vrchností. 

Vláda v roce 1849 Národní noviny zakázala, a tak Borovský zakládá týdeník Slovan, kde se opět snaží o politickou osvětu. Je však sledován a následně v roce 1851 deportován do politického vyhnanství do Brixenu, kde zůstal až do roku 1855.

Vedle tvorby žurnalistické se Borovský věnoval i tvorbě literární. Psal satirickou poezii (Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra), publicistickou prózu (Obrazy z Rus) i literární stati (Kapitola o kritice). Jeho kritické texty, které vyšly jako soubor pod názvem Epištoly kutnohorské a kritizují církevní despotismus a fanatismus, byly v roce 1850 úřady zabaveny a spáleny.
Více informací naleznete zde
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 19.02.2010
 
 
 

Související články

 
Osobnosti historie
 
 

Emil Zátopek


Je to již obecně uznávaný fakt, že český sport je plný neobyčejných osobností. Výkony českých...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, československý rodák ze Zlína, je považován za jednoho z největších světových podnikatelů své...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Svatý Václav

(pravděpodobně 907 – pravděpodobně 935)

 
 
Osobnosti historie
 
 

Čeští cestovatelé – 2. díl

Každý národ má své slavné osobnosti, jejichž jména v člověku okamžitě evokují dobrodružství, exotické...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…