HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Osobnosti historie

 

Mikoláš Aleš (1852–1913)

 
photo:  (praha-smichov.cz)
 

Český malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor i jevištní a kostýmní výtvarník.

 
Klasik českého výtvarného umění 19. století. Patřil ke „generaci výtvarníků Národního divadla“ a byl jednou z jejích nejvýznamnějších osobností. Jeho dílo převážně čerpá z národních a slovanských dějin a ze života lidu své doby. Vytvořil celkem na 8000 nejrůznějších kreseb, náčrtů, kartonů, ilustrací a asi 65 olejomaleb. Ve své rané tvorbě vycházel z romantismu, který byl tehdy převládajícím směrem v českém umění a podporoval vlastenecké tendence panující v Čechách té doby. V posledních letech svého života směřoval jako malíř k secesní tvorbě.

Mezi jeho nejvýznamnější díla patří především cyklus obrazů Vlast pro Národní divadlo v Praze
(14 lunet, 4 nástěnná a 3 nástropní pole ve foyeru), který vytvořil společně s malířem Františkem Ženíškem. Dále namaloval cykly obrazů Smysly, Živly, Praha, Život starých Slovanů, olejomalbu Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, akvarel Svatý Václav. Je autorem fresek a sgrafit na průčelích a fasádách mnoha domů v Praze. Ilustroval knihy Františka Čelakovského (Ohlasy písní ruských), Aloise Jiráska (Staré pověsti české) a Jakuba Arbese, dále mimo jiné sbírku národních písní Špalíček pohádek, pověstí a přísloví. Kreslil do kalendářů, čítanek a pro časopisy Květy, Zlatá Praha a Šotek. Zemřel roku 1913 v Praze. Je pohřben na Vyšehradě.

Více informací najdete zde.
 
 
Autor: Ivana Jeneralová
 
Přidáno: 18.03.2010
 
 
 

Související články

 
Osobnosti historie
 
 

Emil Zátopek


Je to již obecně uznávaný fakt, že český sport je plný neobyčejných osobností. Výkony českých...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, československý rodák ze Zlína, je považován za jednoho z největších světových podnikatelů své...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Svatý Václav

(pravděpodobně 907 – pravděpodobně 935)

 
 
Osobnosti historie
 
 

Čeští cestovatelé – 2. díl

Každý národ má své slavné osobnosti, jejichž jména v člověku okamžitě evokují dobrodružství, exotické...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…