HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Osobnosti historie

 

Svatá Anežka Česká

 
photo:  (wikimedia.org)
 

Výjimečná žena s neobyčejným životem. Jedna z nejslavnějších českých světic, patronka Čech, nemocných, chudých a trpících. Ale také královská dcera a žena, kterou žádal o ruku sám císař.

 
Anežka se narodila v Praze patrně kolem roku 1211 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie. Otec ji slíbil za manželku synovi německého císaře Fridricha II., pozdějšímu králi Jindřichu VII. Štaufskému, a poslal ji na rakouský dvůr Babenberků, kde se měla naučit dvorským mravům. Vévoda Leopold VI. Babenberský ale umluvil císaře, aby svého syna dal místo Anežce jeho dceři Markétě, a tak Anežka cestovala zpět do Čech. O Anežčinu ruku později žádali také anglický král, pak dokonce znovu bývalý snoubenec Jindřich a po něm sám jeho otec císař Fridrich II., který mezitím ovdověl. Již v této době však Anežka více než po čemkoli jiném toužila po duchovním životě a vstupu do kláštera. Jejími velkými vzory byli František a Klára z Assisi, kteří opustili bohaté příbytky svých rodičů a žili v menších klášterech, kde s chudými sdíleli jejich úděl.

Kolem roku 1232 zakládá Anežka, podpořena bratrem a matkou, špitál svatého Františka pro chudé a nemocné a dává tak vzniknout špitálnímu bratrstvu, které bylo později povýšeno na řeholní řád křížovníků s červenou hvězdou. O rok později vznikají poblíž špitálu dva kláštery: mužský klášter menších bratří sv. Františka a ženský klášter řádu sv. Kláry. Celek těchto tří budov vytvořil první gotickou dominantu Prahy, která konkurovala sídelnímu paláci na Hradčanech. 

Do řádu klarisek, ženské odnože františkánů, vstupuje Anežka v roce 1234, a to společně s dalšími sedmi dívkami z bohatých českých šlechtických rodin. Je ustanovena abatyší kláštera Na Františku, který řídí plných 47 let.

Anežka se celý svůj život snažila také o pokoj v české zemi. Byla to ona, kdo vyjednal usmíření krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II., a zabránila tak pokračování občanské války, která zemi hrozila. Její přímluva českou zemi také zázračně ochránila před tatarským vpádem.

Anežka zemřela v březnu 1282 v klášteře Na Františku. Proslula svou vzdělaností, dobročinností, milosrdenstvím a byla také významnou osobností politického, kulturního a společenského života. Legendy o jejím jedinečném životě se začaly objevovat vzápětí po její smrti.

O svatořečení Anežky usilovali již Eliška Přemyslovna nebo císař Karel VI. Za blahoslavenou však byla prohlášena až v roce 1874, a to z podnětu pražského arcibiskupa a kardinála Bedřicha Josefa Schwarzenberga. Prohlášena za svatou byla 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. Na její kanonizaci se do Říma sjelo neuvěřitelných deset tisíc českých poutníků.

U příležitosti osmistého výročí narození svaté Anežky je od 25. listopadu 2011 do 25. března 2012 v klášteře sv. Anežky České v Praze na Starém Městě (mapa) otevřena unikátní výstava nazvaná Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice. Výstava je poctou této význačné osobnosti českých dějin a návštěvníkům představuje její život, který se odráží v řadě děl a historických odkazů v průběhu staletí. Podobná výstava věnovaná svaté Anežce byla v Čechách naposledy k vidění před téměř 80 lety. V nynější expozici je na 300 exponátů. Mezi nejvýznamnější patří latinská verze legendy Candor lucis aeternae z roku 1328 nebo opisy žádostí o kanonizaci.

Výstavu pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií Praha. Partnery jsou Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, Národní archiv a Univerzita Karlova. Záštitu nad výstavou převzal prezident České republiky Václav Klaus, ministr kultury ČR Jiří Besser a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda. 

Více se o této unikátní události dozvíte zde.
 


 
Autor: Petra Hubálková
 
Přidáno: 20.12.2011
 
 
 

Související články

 
Osobnosti historie
 
 

Emil Zátopek


Je to již obecně uznávaný fakt, že český sport je plný neobyčejných osobností. Výkony českých...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, československý rodák ze Zlína, je považován za jednoho z největších světových podnikatelů své...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Svatý Václav

(pravděpodobně 907 – pravděpodobně 935)

 
 
Osobnosti historie
 
 

Čeští cestovatelé – 2. díl

Každý národ má své slavné osobnosti, jejichž jména v člověku okamžitě evokují dobrodružství, exotické...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…