HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Osobnosti současnosti

 

Josef Škvorecký (1924–2012)

 
photo:  (wikimedia.com)
 

Mezinárodně uznávaný spisovatel, esejista i překladatel patřící k nejvýznamnějším českým poválečným prozaikům – to byl Josef Škvorecký. V roce 1969 emigroval z Československa do Kanady, kde také společně se svou ženou založil významné exilové nakladatelství. Zemřel 3. ledna 2012 v kanadském Torontu.

 
Josef Škvorecký se narodil 27. září 1924 v Náchodě. Po absolvování reálného gymnázia v roce 1943 musel pracovat jako pomocný dělník ve válečném průmyslu v Náchodě a v Novém Městě nad Metují. Po válce však nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde vystudoval obor angličtina a filozofie (1946–1949) a v roce 1951 získal z filozofie doktorát.

Pracoval jako redaktor např. ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění anebo v dvouměsíčníku Světová literatura, který spoluzakládal. V roce 1958 se oženil se Zdenou Salivarovou a od roku 1963 působil jako spisovatel ve svobodném povolání.

V roce 1969 odjel na přednáškové turné po USA, ale domů se už nevrátil. V důsledku politického vývoje v někdejším Československu emigroval s manželkou do Kanady a usadili se v Torontu. Tam pracoval jako profesor literatury, divadla a filmu na tamější univerzitě (1969–1990). Od sedmdesátých let přednášel na různých severoamerických univerzitách. Nakladatelství Sixty-Eight Publishers ('68 Publishers), které v roce 1971 založil, pomáhalo šířit díla českých autorů, kterým tehdejší režim znemožnil v Československu publikovat. Do roku 1993 v nakladatelství vyšlo celkem 227 titulů.

Literární tvorba

Zbabělci (1958) – autorova prvotina, která ho zároveň proslavila. Kniha byla až do roku 1964 komunistickým režimem zakázána. Poprvé se tu objevuje postava Dannyho Smiřického, která je do jisté míry autobiografická a figuruje i v dalších knihách, jako například Tankový prapor (1971), Prima sezóna (1975) nebo Příběh inženýra lidských duší (1977).

Předmětem autorova uměleckého zájmu se často stávali maloměšťáci, kteří přisluhovali každému režimu, což se ukázalo v Konci nylonového věku (1967) a zejména v díle Ze života lepší společnosti (1985). Škvorecký psal také detektivky, jak o tom svědčí román Lvíče (1969) nebo Mirákl (1972) či povídková knížka Smutek poručíka Borůvky (1985).

Podle Škvoreckého próz či námětů vzniklo mnoho scénářů k filmům, jako Farářův konec (1968), Zločin v šantánu (1968), Flirt se slečnou Stříbrnou (1969) nebo Tankový prapor (1991).

Škvoreckého publicistika zahrnuje stovky literárních recenzí, statí a studií v zahraničních periodikách, několik set pořadů pro rádio Hlas Ameriky. Bohatá je i jeho práce překladatelská. Překládal a doslovy opatřoval díla předních moderních amerických autorů Chandlera, Hemingwaye, Faulknera, Lewise, Jamese aj.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 25.02.2012
 
 
 

Související články

 
Osobnosti současnosti
 
 

Slavné kavárny a cukrárny – 1. díl

Kavárny a cukrárny patří k oblíbeným společenským místům. V každém větším městě České republiky...

 
 
Osobnosti současnosti
 
 

Čeští cestovatelé – 3. díl

Každý národ má své slavné osobnosti, jejichž jména v člověku okamžitě evokují dobrodružství, exotické...

 
 
Osobnosti současnosti
 
 

Slavné kavárny a cukrárny – 2. díl

Kavárny a cukrárny patří k oblíbeným společenským místům. V každém větším městě České republiky najdeme...

 
 
Kulturní tipy
 
 

Theodor Pištěk, výstava Ecce Homo

Český malíř, výtvarník, tvůrce filmových kostýmů a dekorací, držitel Oscara a Českého lva za dlouhodobý...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…