HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Politika

 

Pilíře politického systému

 
photo:  ()
 

Česká republika navazuje na bohatou historickou tradici státnosti Koruny české a zejména na demokratické dědictví , kdy byla tehdejší Československá republika jedním z nejrozvinutějších států. Současně byla jakýmsi „ostrovem demokracie“ a občanských svobod ve střední Evropě i aktivním partnerem mezinárodní spolupráce demokratických států.

 
Česká republika je demokratický stát postavený na pluralitním politickém systému. Ústřední zákonodárné postavení má zde Parlament ČR, jenž je složen ze dvou komor - Poslanecké sněmovny a Senátem ČR. V čele státu stojí prezident republiky, který společně s vládou České republiky zástává výkonnou moc státu.Základním zákonem je Ústava České republiky, která byla schválena tehdejší Českou národní radou v prosinci 1992 a vstoupila v platnost pro již samostatnou Českou republiku, od 1.1.1993. Součástí základů českého demokratického systému je také Listina základních práv a svobod, zákony a mezinárodní smlouvy, které jsou schvalovány Parlamentem ČR společně s prezidentem republiky.

V českém ústavním pořádku jsou podle zásad demokracie důsledně odděleny moci - zákonodárná (reprezentovaná dvoukomorovým Parlamentem), výkonná (náležící vládě a prezidentovi) a soudní.

Soudní moc je tvořena soustavou obecných soudů a Ústavním soudem. Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem soustavy obecných soudů.
 
 
Autor:
 
Přidáno: 05.12.2009
 
 
 

Související články

 
Politika
 
 

Politický systém České republiky

Zákonodárná, výkonná a soudní moc v ČR

 
 
Politika
 
 

České volby 2012 – nové vlády v...

Volby, které se v říjnu 2012 konaly v České republice, přinesly změnu rozložení politických sil ve...

 
 
Politika
 
 

Konference „Kultura a diplomacie“

Ve čtvrtek dne 19. dubna 2012 se v sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky, v ...

 
 
Politika
 
 

Bývalý prezident Václav Havel zemřel

V neděli 18. prosince 2011 zemřel ve věku 75 let bývalý český president, dramatik, esejista a kritik...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…