HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Politika

 

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

 
photo:  (sxc.hu)
 

Vláda České republiky v roce 2011 přijala důležitý dokument – Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012 až 2020, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Cílem Strategie je posunout ČR do deseti let mezi dvacet nejvíce konkurenceschopných zemí světa.

 
Strategie posuzuje konkurenceschopnost v devíti pilířích. Hlavními pilíři nové strategie jsou efektivní instituce, kvalitní infrastruktura a ekonomika poháněná inovacemi. Celkem je připraveno více než čtyřicet velkých projektů, které představují přes dvě stovky konkrétních opatření, která vycházejí z doporučení mezinárodních institucí, jako je Světové ekonomické fórum i Národní ekonomická rada vlády.

Strategie je také konzistentní s evropskou strategií Evropa 2020, z ní vyplývajícím Národním programem reforem České republiky 2011 a také s dalšími vládními koncepčními dokumenty. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti je podle Národního programu reforem jedním z důležitých průřezových materiálů pro východiska hospodářské politiky a zároveň také konkretizuje opatření v něm obsažená.

Spolu se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti vláda schválila také Národní inovační strategii, která podrobněji rozvádí jeden z klíčových pilířů mezinárodní konkurenceschopnosti, a to podporu vytváření přívětivého inovačního prostředí.

Více informací o Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti naleznete zde.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: Ministerstvo prumyslu a obchodu
 
Přidáno: 23.11.2011
 
 
 

Související články

 
Politika
 
 

Politický systém České republiky

Zákonodárná, výkonná a soudní moc v ČR

 
 
Politika
 
 

České volby 2012 – nové vlády v...

Volby, které se v říjnu 2012 konaly v České republice, přinesly změnu rozložení politických sil ve...

 
 
Politika
 
 

Konference „Kultura a diplomacie“

Ve čtvrtek dne 19. dubna 2012 se v sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky, v ...

 
 
Politika
 
 

Bývalý prezident Václav Havel zemřel

V neděli 18. prosince 2011 zemřel ve věku 75 let bývalý český president, dramatik, esejista a kritik...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…