HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR

 

Staré město

 
photo:  (mojefoto.cz)
 

Staré Město, původně Pražské město, Větší město či Staré Město pražské, je historické město, městská čtvrť a katastrální území Prahy na pravém břehu Vltavy, o rozloze 129,03 ha, náležející k městské části Praha 1. Staré Město svým územím zcela obklopuje miniaturní čtvrť Josefov. Součástí Starého Města je i Střelecký ostrov.

 

Souvislejší osídlení zde vznikalo již od 11. století. Po roce 1230 za vlády Václava II. bylo město opevněno. Roku 1338 udělil městu Jan Lucemburský právo vlastní radnice. Staré Město bylo vedoucím činitelem ve spolku pražských měst, v roce 1784 zde byla zřízena centrální správa. V roce 1850 byl k městu připojen Josefov, tato židovská čtvrťprošla v 19. a 20. století asanací.

Klášter křižovníků s červenou hvězdou a kostel sv. Františka

Křižovníci s červenou hvězdou jsou jediným řádem českého původu, založený roku 1233 Anežkou Přemyslovnou. Původně raně gotická budova je ze 13. století, v polovině 17. století prošel kostel úpravami (C. Lurago), poslední úpravy pozdně secesní z roku 1911. Sochařská výzdoba je od O. F. Quittainera a M. V. Jackla, malby od V. V. Reinera.

Klementinum

Klementinum je rozsáhlý komplex budov budovaný postupně od r. 1653 do 2. poloviny 18. stol. Původně dominikánský konvent s kostelem sv. Klimenta se roku 1556 stal hlavním sídlem Jezuitů. V roce 1593 - 1601 přistavěn kostel sv. Salvátora, roku 1590 byla založena Vlašská kaple.

Budovy vlastní koleje vznikly v letech 1653 - 1726 (architekti C. Lurago, G. B. Orsi, F. M. Kaňka). Západní část s monumentální pilastrovou fasádou do Křižovnické a Platnéřské ul. byla postavena asi podle projektu C. Luraga. V interiérech je malovaná a štukovaná výzdoba z téže doby. Další průčelí vrcholně barokní (F. M. Kaňka) s plastickou výzdobou z dílny M. Brauna.

Areálu dominuje věž bývalé klementinské hvězdárny z r. 1723. Na věži je unikátní observatoř, která přes 200 let vede záznamy o pražské povětrnosti.

Dnes se zde nachází Národní knihovna ČR.

Clam-Gallasův palác

Vznikl v letech 1713 - 1719 podle vídeňského architekta J. B. Fischera z Erlachu. Plastická výzdoba fasády od M. B. Brauna.

U Zlaté studně

Renesanční dům s figurálními reliéfy na fasádě z roku 1701 (J. O. Maxer).

Kostel sv. Jiljí

Původně gotický trojlodní kostel ze 14. století postavený na místě stavby připomínané již v roce 1238. Barokní úprava interiéru s cenným zařízením, malby od V. V. Reinera, štuky od B. Spinettiho z 30. let 18. století.

Staroměstské náměstí

Nejznámější náměstí staré Prahy vzniklo ve 12. století. Proměny, kterými náměstí v historii procházelo, se částečně odrážejí i v jeho názvech. Původně se nazývalo Tržiště nebo také Staré tržiště (na rozdíl od Nového tržiště u sv. Havla), od 14. stol. potom Rynk nebo Staroměstký rynk (na rozdíl od Malostranského rynku). Části před radnicí se ve 14. stol. říkalo Tandléřský trh, části před kostelem sv. Mikuláše Kuří trh. V 18. stol. Staroměstský plac, Velké Staroměstské náměstí, Velké náměstí. Po r. 1895 Staroměstské náměstí. V dlažbě náměstí je vyznačeno místo popravy 27 českých pánů v roce 1621 a pražský poledník - stín svrženého mariánského sloupu, který sloužil i k měření času.

Staroměstská radnice

Byla zřízena na základě privilegia Jana Lucemburského z roku 1338. Jádrem radnice je gotický dům Volfina od Kamene, proslulý Orloj byl zhotoven v roce 1410 Mikulášem z Kadaně. Součástí prohlídky jsou Brožíkovy obrazy, kaple, stará radniční síň a ochoz věže. Radnice byla těžce poškozena za květnového povstání v r. 1945, kdy vyhořelo její novogotické křídlo, které již nebylo obnoveno.

Chrám matky Boží před Týnem

Výrazná dominanta náměstí, gotická trojlodní stavba byla budována od poloviny 14. století do počátku 16. století. Oltářní obrazy K. Škréty, náhrobek hvězdáře Tychona Brahe, křtitelnice z roku 1414. Severní portál s tympanonem z roku 1390 od P. Parléře.

Kostel sv. Mikuláše

Kostel vystavěn v letech 1727 – 1737 pod vedením K. I. Dientzenhofera.

Palác Kinských

Palác Kinských je nejkrásnější rokoková stavba v Praze. Původně palác Goltz - Kinských byl vybudován v letech 1755 - 1765 podle plánů K. I. Dienzenhofera a A. Luraga. Od r. 1949 je zde umístěna grafická sbírka Národní galerie.

Dům u Kamenného zvonu

Gotický městský palác ze 14. století, koncertní a výstavní síň.

Palác Granovských

Renesanční budova z roku 1560. Zajímavá lodžie je zdobená chiaroscurovými malbami.

Týn (Ungelt)

Jedna z historicky nejvýznamnějších lokalit Prahy. Vznikl pravděpodobně již v 11. století jako opevněný kupecký dvůr pro vybírání cla (ungelt).

Hrzánský palác

Umělecky hodnotná stavba. Barokně přestavěný v roce 1702 (G. B. Alliprandi), původní románské základy. Plastiky od F. M. Brokofa.

Kostel sv. Jakuba

Původně gotický kostel založený spolu s klášterem minoritů roku 1232. Dnešní barokní podoba je z let 1690 - 1702. Cenné vnitřní zařízení a výzdoba (F. M. Brokof, P. Brandl, V. V. Reiner). Po svatovítské katedrále nejdelší pražský kostel.

Prašná brána

Postavena na místě původní brány, která byla součástí pražského opevnění. Stavba byla započatá v roce 1475, na konci 17. století sloužila jako skladiště střelného prachu. Věž byla pseudogoticky obnovena v letech 1875 - 1876 (J. Mocker).

Obecní dům

Secesní stavba A. Balšánka a O. Polívky z let 1905 -1911 stojí na místě bývalého Králova dvora (zbořen 1903). Na bohaté výzdobě se podílel A. Mucha. Ústředním prostorem je monumentální Smetanova síň, kde se koná festival Pražské jaro.

Karolinum

Karolinum je různorodý komplex budov od gotiky až po 19. století. Základem je gotický Rotlevův dům. Od 14. století sídlo Univerzity Karlovy (založena 1348). Z původního gotického paláce se zachovala část přízemí a arkýř s kaplí sv. Kosmy a Damiána.

Od roku 1383 sídlo Karlovy koleje (nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě). V roce 1718 proběhla přestavba podle F. M. Kaňky. V letech 1946 - 1968 adaptace areálu podle projektu J. Fragnera.

Dnes sídlo rektora a centrálních institucí Univerzity Karlovy. V objektu je dále aula a galerie.

Karolinum je od roku 1962 národní kulturní památka.

Stavovské divadlo

Klasicistní budovu dal postavit F. A. Nostic podle plánů A. Haffeneckera (Nosticovo hraběcí divadlo) v letech 1781 - 1783. V roce 1787 se zde konala světová premiéra Mozartovy opery Don Giovanni. Roku 1799 přešlo divadlo do vlastnictví českých stavů (Stavovské). V r. 1834 premiéra Tylovy Fidlovačky (poprvé zazpívána píseň Kde domov můj, která je dnes hymnou České republiky); do r. 1920 hrálo převážně německy. Působí zde Činohra Národního divadla.

Betlémská kaple

Původní kaple byla postavena v letech 1391 - 1394 nákladem měšťanů Jana z Mühlheimu a Kříže pro české bohoslužby. V letech 1402 - 1412 zde kázal Mistr Jan Hus. Zbořena byla v r. 1786. V letech 1948 - 1954 kaple znovu vybudována J. Fragnerem podle nákresů původní kaple. Obnova kaple byla pojata jako památník husitského hnutí. Dnes slouží jako aula ČVUT a výstavní a koncertní síň, v podzemí je stylová restaurace. Začleněny dochované části zdiva a architektonických článků i zlomky nápisů. Národní kulturní památka od roku 1962.

Rudolfinum

postavený v neorenesančním slohu v letech 1876 - 1884 podle projektu J. Zítka a J. Schulze jako koncertní síň a galérie. Vedle Národního divadla nejvýznamnější neorenesanční budova Prahy. Ve 20. - 30. letech sídlo parlamentu.

Ve Dvořákově síni se pořádají pravidelné koncerty vážné hudby, zadní trakt s monumentální dvoranou slouží jako galerie. Rudolfinum je od roku 1946 sídlem České filharmonie.

Rotunda sv. Kříže

Patří k nejstarším dochovaným stavbám v Praze, postavená ve 12. století. Mříž kolem rotundy od J. Mánesa.

Anežský klášter

Raně gotický stavební komplex vybudovaný králem Václavem I. a Přemyslem Otakarem II. v letech 1234 - 1280 pro klášter klarisek (zakladatelkou a představenou byla Václavova sestra Anežka). Komplex dvou kostelů (sv. Františka a sv. Salvátora), dvou kaplí (sv. Barbory a sv. Magdalény), kláštera klarisek, domu představené a hospodářských budov. Postupná obnova po r. 1945, od r. 1980 je zde umístěna stálá expozice Národní galerie. 

Dům u Černé Matky Boží

Dům je jedním z příkladů zcela specifické české kubistické architektury. Byl postaven v letech 1911-1912 podle projektu architekta Josefa Gočára. Dnes jsou jeho prostory věnovány Muzeu českého kubismu. Stálá expozice, prezentovaná ve druhém a třetím poschodí, je zaměřena na období let 1910 - 1919, tedy na nejvýznamnější etapu kubismu v českých zemích.

 
 
Autor:
 
Přidáno: 29.12.2009
 
 
 

Související články

 
Osobnosti historie
 
 

Emil Zátopek


Je to již obecně uznávaný fakt, že český sport je plný neobyčejných osobností. Výkony českých...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, československý rodák ze Zlína, je považován za jednoho z největších světových podnikatelů své...

 
 
Politika
 
 

Politický systém České republiky

Zákonodárná, výkonná a soudní moc v ČR

 
 
Firmy v ČR
 
 

MOIRA – ryze česká značka

Značka Moira se stala v České republice průkopníkem výroby funkčního prádla s jedinečnými vlastnostmi pro...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…