HOMEPAGE

Podnikání
 
Ekonomická fakta

 

Nová daňová reforma v ČR

 
photo:  (sxc.hu)
 

Daňová reforma schválená Parlamentem ČR na podzim 2011 novelizuje klíčové daňové, pojistné a další zákony v České republice. Celkem se dotkne sedmi desítek zákonů a vyhlášek. Daňová reforma vstoupí k 1. lednu 2012 v platnost, ale účinná bude až od 1. ledna 2014.

 
Co se změní novou daňovou reformou
Daňová reforma změní například následující zákony:
 • zákon o daních z příjmů,
 • zákon o loteriích a jiných podobných hrách (především odvody z nich),
 • zákon o místních poplatcích,
 • zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
 • zákon o dani z přidané hodnoty,
 • zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti atd.
Přehled některých změn vyplývajících z daňové reformy
 • Zrušení superhrubé mzdy (součet hrubé mzdy zaměstnance plus pojistné na sociální a zdravotní pojištění) s daňovou sazbou ve výši 15 % příjmu a zavedení 19% sazby daně z příjmu fyzických osob, která bude vypočítávána z hrubé mzdy.
 • Zřízení jednotného inkasního místa pro výběr daní, tj. jakýsi velký daňový úřad, který by měl mimo jiné omezit daňové úniky.
 • Daň z příjmů právnických osob zůstává na 19 %.
 • Sjednocení sazeb odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění na 6,5 % u živnostníků i zaměstnanců. Zaměstnancům tak stoupne zdravotní pojištění o 2 %.
 • Odvody zaměstnavatele za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění budou nahrazeny daní z úhrnu mezd ve výši 32,5 %, což bude znamenat pro zaměstnavatele snížení o 1,5 % v porovnání se současným stavem. Sazba 32,5 % bude jednotná, nebude se tedy odlišovat zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance.
 • Snížení podpory hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Nově bude možné odečíst od základu daně za zaplacené úroky nejvýše 80 tisíc korun (místo dosavadních 300 tisíc korun).
 • Hranice pro odvod DPH u OSVČ se sníží na 750 tisíc korun. Dosud se plátcem daně stávali podnikatelé s obratem nad 1 milion korun.
 • Zruší se daň z dividend.
 • Zdanění hazardních her. Firmy podnikající v hazardu budou nově platit daň z příjmu 20 %. Tato změna bude platit už od roku 2012.
 • Zavedení jednotné sazby dědické daně ve výši 9,5 %.
 • Zavedení jednotné sazby darovací daně ve výši 19 %.
 • Sazba daně z převodu nemovitostí zůstává na 3 %.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 30.12.2011
 
 
 

Související články

 
Firmy v ČR
 
 

Česko – země piva

Češi jsou národem pivařů. Rádi o pivu mluví, ale ještě raději ho popíjejí. Průměr jeho spotřeby z roku...

 
 
Ekonomická fakta
 
 

Hlavní pilíře českého průmyslu

Průmyslová výroba má na území dnešní České republiky hluboké historické kořeny. Již v dobách Rakouska...

 
 
Ekonomická fakta
 
 

Nová aplikace ČESKÉ PENÍZE v...

Česká národní banka jako jedna z prvních centrálních bank v Evropské unii využila nových technologií a...

 
 
Obecná fakta o ČR
 
 

Nejlepší kancelářská budova světa...

Praha má další nej… Tentokrát získala prvenství ve světové architektonické soutěži MIPIM Awards...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…