HOMEPAGE

Podnikání
 
Investice a obchod s ČR

 

CzechLink

 
photo:  (sxc.hu)
 

CzechLink je projekt orientovaný na české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera v zahraničí. Vypracovala jej agentura CzechInvest, jejímž posláním je podpora podnikání a investic v České republice.

 
Hlavním smyslem vzniku celého projektu CzechLink je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky.
CzechLink je zaměřen na:
  • malé, střední i velké podniky ze zpracovatelského průmyslu, s minimálně pětiletou historií a sídlem v ČR
  • společnosti, na jejichž majetek nebyl prohlášen konkurz či povoleno vyrovnání nebo vůči níž nebylo zahájeno insolvenční řízení
Společnostem, které se do projektu zaregistrují, agentura CzechInvest zdarma vypracuje komplexní prospekt s analýzou dosažených finančních výsledků. Tento standardizovaný materiál (připravený v anglickém jazyce) potenciálnímu investorovi poskytne kvalifikované informace při jednání o kapitálovém vstupu. Pro zobrazení finančního stavu podniku se vychází z rozvahy a účetní závěrky za období posledních pěti let. Data jsou zpracována přehledně v mezinárodně srozumitelné podobě, což podává investorovi komplexní informaci o ekonomické situaci daného podniku a jeho postavení na trhu.

Všeobecné informace o aktuálním počtu evidovaných firem v projektu jsou přístupné na stránkách CzechInvestu, v několika jazykových mutacích. Databáze podává přehled o tom, kolik je v daném sektoru společností se zájmem o kapitálový vstup a jaká je jejich velikost. Bližší informace naleznete zde.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: www.czechinvest.org
 
Přidáno: 12.12.2010
 
 
 

Související články

 
Investice a obchod s ČR
 
 
 
 
Investice a obchod s ČR
 
 

Exportní strategie České republiky...

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro nejbližší období let 2012–2020 novou Exportní...

 
 
Investice a obchod s ČR
 
 
 
 
Investice a obchod s ČR
 
 

Indie poprvé vybrala ČR pro svou...

India Show je největší obchodní a ekonomická akce Indie, která se každoročně odehrává v jiné zemi světa...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…