HOMEPAGE

Podnikání
 
Investice a obchod s ČR

 

Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020

 
photo:  (vlada.cz)
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro nejbližší období let 2012–2020 novou Exportní strategii České republiky, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky a shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu a jejich cíle.

 
Strategie byla schválena Vládou České republiky dne 14. března 2012. Nová koncepce je postavena na třech hlavních pilířích:
  • zpravodajství pro export
  • rozvoj exportu
  • podpora obchodních příležitostí.
Strategie se skládá z 12 základních projektů a pojmenovává jejich hlavní cíle a atributy. Jednotlivé části jsou prováděny řadou přesných opatření, jejichž záměrem je restrukturalizace a zefektivnění podpory exportu.

Exportní strategie ČR vychází ze současného stavu české ekonomiky, tedy kondice českých firem, jejich oborového složení, kapitálové síly, technické i technologické úrovně českých výrobků a služeb apod. Zároveň vychází ze situace na evropských a světových trzích, resp. vývoje na hlavních vývozních trzích České republiky a z aktuálního stavu na globálních finančních trzích.

Jedním z klíčových principů exportní strategie je definování prioritních a zájmových trhů pro české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Tyto trhy jsou identifikovány na základě růstového potenciálu, absorpční schopnosti a kompatibility ve vztahu k české ekonomice. Je třeba podotknout, že země EU stále představují a i v budoucnu budou představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu.

Prioritní snahou celého projektu je zaměřit se na udržení stávajících pozic a na další rozvoj těchto pozic především v segmentu malých a středních podniků. Ze zemí mimo EU definuje exportní strategie 12 prioritních zemí pro české vývozce a podnikatelskou spolupráci. Jsou to Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam.

Strategie obsahuje rovněž cílenou skupinu tzv. zájmových zemí, kterých je 25: Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko. Uvedený seznam zemí bude periodicky upravován a vyhodnocován v závislosti na plnění dosažených cílů, situaci na světových trzích a potřebách podnikatelské sféry.

Exportní strategie ČR navazuje na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020, kde je deklarována hlavní vize a cíl, aby se ČR do roku 2020 stala jednou z 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa.

Úplné znění exportní strategie naleznete zde.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: Bussinessinfo.cz
 
Přidáno: 01.06.2012
 
 
 

Související články

 
Investice a obchod s ČR
 
 
 
 
Investice a obchod s ČR
 
 

Exportní strategie České republiky...

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro nejbližší období let 2012–2020 novou Exportní...

 
 
Investice a obchod s ČR
 
 
 
 
Investice a obchod s ČR
 
 

Indie poprvé vybrala ČR pro svou...

India Show je největší obchodní a ekonomická akce Indie, která se každoročně odehrává v jiné zemi světa...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…