HOMEPAGE

Podnikání
 
Investice a obchod s ČR

 

Nový CzechInvest

 
photo:  (czechinvest)
 

Agentura CzechInvest již od roku 1992 napomáhá svými aktivitami přílivu přímých zahraničních investic do České republiky. V rámci svého fungování se její činnost rozšířila o řadu nových programů podporujících investiční pobídky v ČR. Poslední významnou změnou v koncepci agentury je strategie Nový CzechInvest představující sadu nových produktů a služeb pro podnikatele.

 
Strategie Nový CzechInvest byla zpracována se záměrem vylepšit konkurenceschopnost české ekonomiky. Nové zaměření činnosti agentury je rozčleněno do sedmi intervenčních oblastí, jimiž jsou:
  • Koordinace a podpora toku investic
  • Podpora komercializace a výsledků vědy a výzkumu a investic do inovací
  • Podpora malého a středního podnikání (MSP)
  • Internacionalizace
  • Regionální rozvoj
  • Rozvoj lidských zdrojů pro business
  • Administrace nového operačního programu 2014+
Speciální ekonomické zóny, zahraniční inkubátory pro domácí podnikatele, informační centrum pro business, globální pokrytí akcelerátory podnikání českých firem, podpora investic a akvizic domácích podniků v zahraničí, regionální inovační centra, PPP projekty nebo důraz na lákání technologicky náročných investic – nejen tím se bude CzechInvest nově zabývat.

Klíčové nicméně zůstane i nadále zaměření agentury na přilákání investic ze zahraničí do České republiky. Přitom bude priorita kladena na podporu přílivu technologicky náročných projektů vytvářejících vysokou přidanou hodnotu a podporu vývozu investic z ČR do zahraničí. Nově se tak agentura zaměří například na vytváření podnikatelských inkubačních center pro české firmy v zahraničí, zavedení „business ombudsmana“ jako poradce pro podnikatele či spuštění nového dotačního programu v roce 2014.

Současně s tím CzechInvest rozšiřuje svou síť zahraničních technologických center pro české firmy – takzvaných CzechAcceleratorů.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: CzechInvest
 
Přidáno: 01.06.2012
 
 
 

Související články

 
Investice a obchod s ČR
 
 
 
 
Investice a obchod s ČR
 
 

Exportní strategie České republiky...

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro nejbližší období let 2012–2020 novou Exportní...

 
 
Investice a obchod s ČR
 
 
 
 
Investice a obchod s ČR
 
 

Indie poprvé vybrala ČR pro svou...

India Show je největší obchodní a ekonomická akce Indie, která se každoročně odehrává v jiné zemi světa...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…