HOMEPAGE

Podnikání
 
Investice a obchod s ČR

 

Země živitelka 2011

 
photo:  (Země živitelka)
 

Země živitelka je název nejstarší a nejnavštěvovanější české zemědělské výstavy, která se koná každoročně koncem srpna ve výstavním areálu v Českých Budějovicích. Její historie sahá až do roku 1972, kdy byl poprvé zaveden název „Celostátní zemědělská výstava Země živitelka České Budějovice“. Přehlídka tak navázala na akce pořádané od roku 1960 jako regionální zemědělské výstavy.

 
Za dobu své existence se Země živitelka stala uznávanou odbornou zemědělskou výstavou s prezentací rostlinné a živočišné výroby, krmiv, zemědělské techniky, potravinářství a zpracovatelského průmyslu, ekologie, lesního a vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, služeb pro zemědělce a agroturistiky.

V roce 2006 byly v rámci Země živitelky zahájeny dva nové tematické projekty, a sice výstava Ekostyl a Mezinárodní výstava družstevnictví, které se od té doby konají v každém jejím ročníku.

Tematická výstava Ekostyl je zaměřena na tvorbu a ochranu životního prostředí, ekologické technologie, alternativní zdroje energie, bioprodukty a zdravý životní styl. Mezinárodní výstava družstevnictví je výstavou spotřebního zboží, elektroniky, stavebnictví, textilu a kožené galanterie, ale také zemědělských a potravinářských výrobků, zabezpečovací techniky apod.

Tradičně se výstavy účastní kromě domácích i zahraniční vystavovatelé, především ze sousedních
zemí – z Německa, Rakouska, Slovenska –, ale také z Belgie, Japonska, Itálie, Ruska, Švédska či USA.
Agrosalon Země živitelka, to nejsou jenom exponáty. Doprovází ji řada odborných seminářů, soutěží a také kulturních a zábavních programů.

Letos ve dnech 25.–30. 8. 2011 se v Českých Budějovicích (mapa) koná již 38. ročník Země živitelky. Jejími hlavními tématy jsou obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství. V rámci tematické sekce Ekostyl bude prezentována tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické technologie, ekologické stavby, likvidace odpadů, alternativní zdroje energie, ekologické způsoby vytápění, biomasa, bioprodukty, racionální výživa a zdravý životní styl.

Více informací o výstavě naleznete zde.
 


 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 28.07.2011
 
 
 

Související články

 
Investice a obchod s ČR
 
 
 
 
Investice a obchod s ČR
 
 

Exportní strategie České republiky...

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro nejbližší období let 2012–2020 novou Exportní...

 
 
Investice a obchod s ČR
 
 
 
 
Investice a obchod s ČR
 
 

Indie poprvé vybrala ČR pro svou...

India Show je největší obchodní a ekonomická akce Indie, která se každoročně odehrává v jiné zemi světa...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…