HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Infrastruktura
 
Dálnice

 

Přibyl další nový úsek dálnice D1

 
photo:  (www.rsd.cz)
 

Koncem roku 2009 byl uveden do provozu další nový úsek dálnice D1.

 
Koncem roku 2009 byl uveden do provozu další nový úsek dálnice X1 D1 X1 mezi Lipníkem nad Bečvou (mapa) a Bělotínem (mapa) v Olomouckém kraji. Stavba byla zahájena v prosinci 2004 a dokončena v listopadu 2009. Šestiproudý dálniční úsek, který řidičům poskytne maximální komfort při cestování, je 16 km dlouhý a stál přes 8 miliard korun. Stavba zahrnuje 4 mimoúrovňové křižovatky a 25 mostů. V úsecích blízko obytné zástavby jsou vybudovány protihlukové bariéry dosahující délky až 7 kilometrů.

Další rozšíření dálnice D1 proběhlo začátkem prosince 2010, kdy byl zprovozněn nový úsek dálničních komunikací o celkové délce 18,5 km, a to mezi městy Kroměříž a Otrokovice v Zlínském kraji. Novou část tvoří 5 km dálnice D1 a 13,5 km rychlostní silnice R55, jež představují napojení města Zlína a Zlínského kraje na tuzemskou dálniční síť.

Tímto úsekem se formuje dálniční síť na území střední Moravy, která po svém definitivním dokončení umožní cestovat do těchto směrů:
  • D1 na Brno a Prahu
  • D1 na Ostravu a Polsko
  • R55 na Zlín a Břeclav
  • R49 na Zlín a Slovensko
Další prodloužení dálnice D1 od Hulína do Říkovic na Přerovsku je plánováno na červen 2011.

Otevření tohoto úseku je tak dalším důležitým krokem k úplnému dálničnímu propojení mezi největšími českými městy – Prahou, Brnem a Ostravou – a dále k napojení na polskou dálnici A1 u Bohumína. Celková délka této dálnice by pak měla dosahovat 377 km a bude tvořit jakousi dopravní páteř napříč Českou republikou, která umožní dopravní připojení ostravské průmyslové aglomerace na vnitrostátní dopravní síť.

Z mezinárodního hlediska se po úplném dobudování zbývajícího úseku mezi Brnem a Ostravou tato část dálnice začlení do transevropského tahu směr sever – jih, a dojde tak k dálničnímu propojení Polska s Rakouskem.  

Zdroje:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
 


 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 21.02.2010
 
 
 

Související články

 
Dálnice
 
 

Přibyl další nový úsek dálnice D1

Koncem roku 2009 byl uveden do provozu další nový úsek dálnice D1.

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…