HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Infrastruktura

 

Silnice a dálnice v České republice – rozdělení

 
photo:  (rsd.cz)
 

Kategorie českých dálnic a silnic upravuje Zákon o pozemních komunikacích neboli silniční zákon, který pozemní komunikace dělí na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Na mapách se druh komunikace v Česku označuje písmenem D, R či S, přičemž D značí dálnice, R rychlostní silnice a S silnice.

 
Dálnice
Dálnic je v ČR celkem 6: D1, D2, D3, D5, D8, D11. Celková délka dálnic činí 738,4 km (stav k 11. červenci 2011). Maximální povolená rychlost na dálnicích je mimo obce 130 km/hod., v obci 80 km/hod. Nejstarší a nejvýznamnější je dálnice D1 spojující Prahu a Brno.

Mapu dálniční sítě v ČR naleznete zde.

Silnice
Silnice v ČR jsou veřejně přístupné pozemní komunikace a podle svého určení a dopravního významu se rozdělují do těchto tříd:

Silnice I. třídy
Je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu, patří sem i tzv. rychlostní silnice. Ty v mnohém připomínají dálnici a slouží rychlé domácí a mezinárodní dopravě. Označují se písmenem R. Maximální povolená rychlost je stejná jako na dálnicích – mimo obec 130 km/hod., v obci 80 km/hod. Celková délka rychlostních silnic v ČR je 439,1 km.

V České republice je zpoplatněno užívání vybrané sítě dálnic a rychlostních silnic. Přehled poplatků naleznete zde.

Silnice II. třídy
Umožňují dopravu mezi okresy.

Silnice III. třídy
Tyto silnice fungují jako vzájemné spojení mezi obcemi nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

Místní komunikace
Místní komunikace slouží převážně místní dopravě na území obce.

Účelová komunikace
Spojuje jednotlivé nemovitosti pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo tyto nemovitosti spojuje s ostatními pozemními komunikacemi.

Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy (včetně rychlostních silnic) je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí. Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí, a vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 02.11.2012
 
 
 

Související články

 
Infrastruktura
 
 

Silnice a dálnice v České republice –...

Kategorie českých dálnic a silnic upravuje Zákon o pozemních komunikacích neboli silniční zákon, který...

 
 
Doprava
 
 

Mezinárodní letiště v ČR

Po vstupu České republiky do Evropské unie byla zásadním způsobem rozšířena i oblast letecké...

 
 
Dálnice
 
 

Přibyl další nový úsek dálnice D1

Koncem roku 2009 byl uveden do provozu další nový úsek dálnice D1.

 
 
Ostatní
 
 

Osobní lodní doprava

Osobní lodní přeprava je využívána zejména formou přívozů a vyhlídkových cest. Tento typ dopravy je tedy...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…