HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Justice, právní prostředí

 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, podle něhož se ochrannou známkou rozumí označení tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít živnostenské oprávnění…

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daňová povinnost cizinců na území ČR

Cizinci, kteří pracují na území České republiky, mají stejná daňová práva a povinnosti jako občané ČR. Pokud je tedy…

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do celosvětového programu…

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Změna výpočtu úroku z prodlení platby

Úrok z prodlení je sankční platbou, která náleží věřiteli za porušení povinnosti dlužníka řádně a včas splnit svůj…

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daňové novinky od roku 2010

Na rok 2010 byla v rámci úsporných opatření přijata nová daňová zátěž, která je zahrnuta jak ve spotřební dani, tak v…

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z příjmu právnických osob

Základní informace o tom, kdo je a kdo není povinen platit daň z příjmu právnických osob, informace o tom, co je…

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se skládá ze dvou různých daní. Je to daň ze staveb a daň z pozemků. Za zdaňovací období je považován…

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny…

 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…