HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Justice, právní prostředí

 

Daň z nemovitosti

 
photo:  (sxc.hu)
 

Daň z nemovitosti se skládá ze dvou různých daní. Je to daň ze staveb a daň z pozemků. Za zdaňovací období je považován kalendářní rok. Daňové přiznání je nutné podat na příslušném úřadu do 31. ledna.

 
Pro rok 2010 se zvyšují na dvojnásobek sazby daně z pozemků u všech pozemků, kde je základem daně výměra v metrech čtverečních. Naopak u zemědělských pozemků (orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady, rybníky, trvalý travní porost) se sazba daně nezvyšuje. U daně ze staveb se zvyšují na dvojnásobek všechny sazby kromě staveb pro ostatní podnikatelskou činnost – tam zůstává dosavadní sazba daně 10 Kč/. Samotná výše daně pak závisí na koeficientu, kterým se metry v konkrétních případech násobí.

T1
 
 
Autor: Aleš Martínek
 
Přidáno:
 
 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…