HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Justice, právní prostředí

 

Daňová povinnost cizinců na území ČR

 
photo:  (sxc.hu)
 

Cizinci, kteří pracují na území České republiky, mají stejná daňová práva a povinnosti jako občané ČR. Pokud je tedy cizinec daňovým rezidentem (plátcem daně) České republiky, znamená to, že má v ČR neomezenou daňovou povinnost.

 
Daňovými rezidenty ČR jsou ti cizinci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují více než 183 dnů během zdaňovacího roku. Naopak cizinec-nerezident se na území ČR obvykle nezdržuje a zpravidla zde pobývá jen přechodně, například za účelem léčení nebo studia apod., a stálé bydliště má v jiném státě.

Cizinec, který je plátcem daně České republiky, má navíc obecnou povinnost uvádět do svého daňového přiznání nejen příjmy ze zdrojů v ČR, ale i své příjmy ze zahraničí. Příjmy ze zahraničí se rozumí příjmy, které plynou ze zdrojů v zahraničí a podléhají zdanění v zahraničí. Aby se zabránilo dvojímu zdanění téhož příjmu, popř. téhož majetku, jak ve státě zdroje, tak ve státě příjemce, a případně, aby některý příjem nezůstal nezdaněný, existují mezi státy smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění u jednotlivých druhů příjmů stanoví, kterému ze smluvních států přísluší zdanění – zda státu zdroje, nebo státu příjemce. U příjmů, u nichž je uplatňována srážková daň (dividendy, úroky, licenční poplatky), pak stanoví, jaká nejvyšší daň může být uplatněna ve státu zdroje bez ohledu na vnitřní právní předpisy (smlouvy jsou nadřazeny vnitřním – tuzemským právním předpisům).

Cizinci mohou v ČR využít i různých forem daňového zvýhodnění. Mohou je však získat jen v případě, že mají 90 procent příjmů z České republiky.

Užitečné odkazy:
Podrobný přehled o systému zdanění cizinců
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 01.03.2011
 
 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…