HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Justice, právní prostředí

 

Podnikání bez živnostenského listu

 
photo:  (sxc.hu)
 

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít živnostenské oprávnění. To ale neplatí v případech, kdy je činnost vykonaná jednorázově anebo je upravena jiným zvláštním zákonem. Podmínky a pravidla podnikání v České republice upravuje Zákon č. 455/1991 Sb., tzv. živnostenský zákon.

 
Tento zákon mimo jiné také jasně vymezuje, k jakým provozovaným činnostem je zapotřebí živnostenské oprávnění, resp. živnostenský list, a ke kterým naopak ne. V České republice nejsou považovány za živnost, a tudíž podnikatel k jejich provozování nepotřebuje živnostenské oprávnění, například tyto činnosti:
  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství
  • činnost autorů v nezávislém povolání řídí se autorským zákonem. Patří sem spisovatelé, herci, hudební umělci, výtvarní umělci, restaurátoři uměleckých památek, novináři atd.
  • činnosti, u nichž se podnikání řídí podle jiných zákonů. Jde o vysoce specializované činnosti, k nimž je většinou potřebné vysokoškolské vzdělání a státní zkouška, například lékaři, stomatologové, farmaceuti, veterináři, psychoterapeuti, přírodní léčitelé, auditoři, daňoví poradci, advokáti, notáři, soudní exekutoři, burzovní makléři, správci konkurzní podstaty, znalci, tlumočníci, architekti a autorizovaní stavební inženýři, zeměměřiči atd.
  • za živnost se dále nepovažuje například činnost bank, směnárenská činnost, činnost pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, činnost penzijních fondů, spořitelních a úvěrních družstev, komoditních burz, obchodníků s cennými papíry, zprostředkování zaměstnání, provozování rozhlasového a televizního vysílání atd.
Přesný výčet činností, které živností nejsou a tudíž nepotřebují živnostenské oprávnění je vymezen v X1 § 3 zákona 455/1991 Sb. X1.

Bez živnostenského oprávnění se dále obejde podnikatel, který činnost normálně podléhající živnostenskému zákonu vykoná pouze jednorázově. I v tomto případě je třeba upozornit, že pokud podnikatel vykonává danou činnost každý rok ve stejnou dobu, splňuje tak podmínku soustavnosti a musí mít živnostenské oprávnění.

 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 03.04.2011
 
 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…