HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Podmínky k založení a vedení podnikání

 

Jak založit společnost s ručním omezeným

 

Základní kroky k založení společnosti s ručením omezeným.

 

Deset kroků k s.r.o.


1. Výpisy z rejstříku trestů budoucích jednatelů

2. Doklady
od finančního úřadu o nedoplatcích daní společníků

3. Čestné prohlášení a podpisové vzory
(notářsky ověřené) budoucích jednatelů

4. Stanovení sídla společnosti
(např. sepsání nájemní smlouvy o užívání nebytových prostor, pak pronajímatel musí doložit doklad o vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí)

5.
Na první valné hromadě se mezi jednateli dohodne obsah společenské smlouvy , její sepsání a ověření notářem

6. Založení účtu v bance
na složení základního kapitálu (banka obvykle vyžaduje originál společenské smlouvy), banka pak vydá písemné prohlášení o splácení vkladů jednotlivými společníky.

7.
Na živnostenském úřadě se musí ohlásit živnosti a požádat o udělení koncese (formuláře dostupné na internetu)

8.
Do devadesáti dnů od založení se musí podat návrh na zápis do obchodního rejstříku . Návrh musí obsahovat tyto přílohy:
- 2 x společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu
- potvrzení správce vkladu o složení vkladů
- doklad od banky o složení vkladu
- ověřené kopie živnostenských listů
- doklad o právním titulu užívání nemovitosti – nájemní smlouva
- čestné prohlášení jednatelů a podpisové vzory
- výpisy z rejstříků trestů jednatelů
- kolková známka ve výši 5.000 Kč

9.
Do 8 dnů po zápisu společnosti do obchodního rejstříku (ten stále ještě trvá i několik měsíců) je nutno se zaregistrovat u Správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny

10.
Do 30 dnů se musí nově vzniklá společnost zaregistrovat na finančním úřadu

  • Právní úprava - Obchodní zákoník (§ 105 - 153e)
 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 26.12.2009
 
 
 

Související články

 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Jak si založit bankovní účet – 1. díl

Pokud hodláte v České republice strávit delší čas a chcete zde legálně pracovat nebo studovat, určitě si...

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Akciová společnost

Základní informace o právní formě podnikání Akciová společnost.

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Jak založit společnost s ručním...

Základní kroky k založení společnosti s ručením omezeným.

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…