HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Podmínky k založení a vedení podnikání

 

Smlouva o sdružení

 
photo:  (sxc.hu)
 

Základní informace o Smlouvě o sdružení.

 

Právní základ

Sdružení je zakotveno v § 829 a násl. občanského zákoníku. Sdružení samotné nemá žádnou právní subjektivitu a nemá tedy způsobilost k žádným právům a povinnostem. Veškeré právní úkony činní sami účastníci sdružení. Ze závazků vůči třetím osobám jsou všichni účastníci zavázáni společně a nerozdílně, toto ručení nelze omezit ani ve smlouvě o sdružení (případná omezení nemají žádnou právní účinnost).

Výhody sdružení

lze spojit síly několika podnikatelů, aniž by bylo nutno zdlouhavě zakládat novou obchodní společnost,

lze se sdružit pouze na konkrétní projekt, určitou akci, vymezený účel, časově omezený úsek,

není nutný žádný základní kapitál,

vede se zpravidla pouze jednoduché účetnictví (sdružení fyzických osob).

Nevýhody sdružení

jednotliví účastníci sdružení ručí celým svým majetkem za závazky sdružení,

všichni účastníci sdružení ručí za závazky sdružení nerozdílně,

sdružení nemá právní subjektivitu, účastníci musí vystupovat svým jménem, nebo jménem jednoho z nich,

pokud je alespoň jeden člen sdružení plátcem DPH, pak i ostatní účastníci sdružení mají povinnost se k této dani registrovat.

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 21.12.2009
 
 
 

Související články

 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Jak si založit bankovní účet – 1. díl

Pokud hodláte v České republice strávit delší čas a chcete zde legálně pracovat nebo studovat, určitě si...

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Akciová společnost

Základní informace o právní formě podnikání Akciová společnost.

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Jak založit společnost s ručním...

Základní kroky k založení společnosti s ručením omezeným.

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…