HOMEPAGE

Podnikání
 
Státní pobídky, poradenství
 
Informace o státních pobídkách

 

CzechTrade

 
photo:  (CzechTrade)
 

CzechTrade je vládní proexportní agentura, jejímž cílem je poskytovat služby zaměřené na zlepšování výsledků zahraničního obchodu České republiky a exportních aktivit českých podnikatelských subjektů.

 
Agentura CzechTrade byla zřízena v roce 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Dnes má v zahraničí 33 kanceláří s působností v 38 zemích – téměř ve všech zemích Evropy, dále pak v Kanadě, USA, Mexiku, Brazílii, Egyptě, Spojených arabských emirátech, Číně, Indii a Vietnamu. Tyto kanceláře poskytují aktuální a ověřené informace z příslušných zemí, mapují obchodní příležitosti a nabízejí individuální asistenční služby pro úspěšný export českých firem. Je to právě znalost místního prostředí, kontakty a zkušenosti, které agentuře umožňují zprostředkovat klientům služby na vysoké profesionální úrovni.

CzechTrade se ve své činnosti zaměřuje především na malé a střední firmy, které se na mezinárodních trzích samy hůř prosazují. S podporou agentury je pro ně tento vstup snadnější včetně úspory jejich času a nákladů. V rámci pomoci podnikatelským subjektům koordinuje CzechTrade své aktivity jak se zřizovatelskou organizací, tj. Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, tak i s ostatními organizacemi a partnery – Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, sesterskou agenturou Czech Invest, X7 Českou exportní bankou (ČEB) X7, X8 Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) X8, Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR, s krajskými úřady a dalšími odbornými institucemi.

Pro usnadnění orientace v podnikatelském prostředí zřídila agentura v roce 2001 oficiální portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz, který nabízí komplexní informace pro podnikatele na jednom místě. Zvláštní důraz je kladen na oblast podpory exportu a zahraničního obchodu.

Aktuální informace, inspirativní články a názory, zkušenosti exportérů ze zahraničních trhů přináší také klientský časopis Trade Review, který CzechTrade vydává od roku 2006; je zdarma a vychází jednou za dva měsíce. Dalším informačním kanálem je elektronický newsletter, který je rozesílán na emailové adresy jednou měsíčně.

Všechny podrobnosti o agentuře CzechTrade a jejích činnostech lze najít na jejích webových stránkách.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: http://www.czechtrade.cz/
 
Přidáno: 26.04.2011
 
 
 

Související články

 
Výhody investování a podnikání
 
 

Česká republika láká zahraniční...

Česká republika je vyhledávaným místem pro zahraniční filmové produkce. Dlouholetá tradice filmového...

 
 
Ekonomická fakta
 
 

CzechInvest

CzechInvest je státní příspěvková instituce...

 
 
Informace o státních pobídkách
 
 

Projekt CzechAccelerator

CzechAccelerator je projektem agentury CzechInvest...

 
 
Informace o státních pobídkách
 
 

CzechTrade

CzechTrade je vládní proexportní agentura, jejímž cílem je poskytovat služby zaměřené na zlepšování...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…