HOMEPAGE

Podnikání

 

Zahraniční obchod v roce 2010

 
photo:  (sxc.hu)
 

Zahraniční obchod ČR v roce 2010 pozitivně rostl. Obrat v porovnání s rokem 2009 se zvýšil o 19,0 % na 4 911,8 mld. Kč. Česká republika dosáhla za rok 2010 nejvyšší hodnoty obratu od svého vzniku. Obchodní bilance skončila přebytkem 124,5 mld. Kč, i když v porovnání s rokem 2009 byla nižší o 25 mld. Kč.

 
Základní informace o zahraničním obchodu České republiky, které zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, tvoří několik specifických pohledů na obchodní výměnu ČR se zahraničím. Obecně ale statistiky dokládají, že vývoz České republiky za rok 2010 celkově vzrostl o 17,7 % a činil celkem 2 518,2 mld. Kč; dovoz se zvýšil o 20,3 % a dosáhl 2 393,6 mld. Kč.

Výsledky zahraničního obchodu v roce 2010 ovlivnila zejména odvětví zpracovatelského průmyslu, a to díky rostoucí zahraniční poptávce. Hlavní skupinou exportovaných výrobků byly stroje a dopravní prostředky, z nich pak silniční vozidla, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, výpočetní technika, stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu a telekomunikační zařízení. U osobních automobilů kladné saldo zahraničního obchodu meziročně vzrostlo o 39,3 mld. Kč a u dílů a příslušenství motorových vozidel se meziročně zvýšilo o 7,3 mld. Kč.

Pozitivní vliv na vývoj zahraničního obchodu ČR mělo i oživení světové ekonomiky, a tak i zlepšení zahraniční poptávky. Českou republiku kladně ovlivnil růst německé ekonomiky, která pro ČR znamená hlavní obchodní trh. Na německý trh bylo z celkového českého vývozu v roce 2010 orientováno 31,9 %. Export do Německa se v roce 2010 proti roku 2009 zvýšil o 15,6 % a na přírůstku celkového vývozu se podílel 28,6 %.

Statistická struktura vývozu a dovozu

Ve zbožové struktuře zahraničního obchodu ČR se v celkovém vývozu zvýšil podíl strojů a dopravních prostředků (z 53,6 % na 54,2 %), surovin a minerálních paliv (z 6,3 % na 6,7 %) a chemikálií a příbuzných výrobků (z 6,4 % na 6,5 %). Oslabila pozice polotovarů a materiálů (z 17,6 % na 17,4 %), průmyslového spotřebního zboží (z 11,8 % na 11,2 %) a zemědělských a potravinářských surovin a výrobků (z 4,4 % na 4,0 %).

Na celkovém dovozu zboží posílily stroje a dopravní prostředky (z 41,3 % na 43,2 %), polotovary a materiály (z 17,6 % na 17,9 %) i suroviny a minerální paliva (z 11,5 % na 12,3 %). V celkovém dovozu poklesly chemikálie a příbuzné výrobky (z 11,2 % na 10,6 %), zemědělské a potravinářské suroviny a výrobky (z 6,4 % na 5,5 %) a průmyslové spotřební zboží (z 12,0 % na 10,4 %).

V rámci členění zahraničního obchodu ČR z pohledu teritoriální skladby vzrostl vývoz do států EU o 16,5 % (299,6 mld. Kč) a do států mimo EU o 24,5 % (80,0 mld. Kč). V poměru k celkovému vývozu došlo k nepatrnému poklesu ze strany států EU z 84,7 % na 83,9 %. Největší absolutní navýšení zaznamenal vývoz ČR do Německa (108,5 mld. Kč). Největší relativní růst zaznamenal vývoz do ostatních států, dále pak do SNS, ostatních vyspělých tržních ekonomik a států ESVO; podprůměrné zvýšení provázelo vývoz do evropských tranzitivních a rozvojových ekonomik.

Z hlediska teritoriálního rozdělení se naopak import ze států EU zvýšil o 14,3 % (190,3 mld. Kč) a ze států mimo EU o 32,4 % (214,3 mld. Kč). V celkovém dovozu se však snížil podíl států EU z 66,8 % na 63,4 % a ostatních vyspělých tržních ekonomik ze 6,6 % na 6,1 %. Nejvýraznější relativní zvýšení bylo zřejmé u dovozu z ostatních států, dále pak ze SNS, rozvojových ekonomik, evropských tranzitivních ekonomik a států ESVO; podprůměrný růst byl patrný u dovozu z ostatních vyspělých tržních ekonomik. Největší absolutní zvýšení zaznamenal dovoz z Německa (82,3 mld. Kč).
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: mpo.cz
 
Přidáno: 11.06.2011
 
 
 

Související články

 
Firmy v ČR
 
 

MOIRA – ryze česká značka

Značka Moira se stala v České republice průkopníkem výroby funkčního prádla s jedinečnými vlastnostmi pro...

 
 
Firmy v ČR
 
 

IGRÁČEK – legendární hračka, kterou...

Postavička o výšce přibližně osm centimetrů, která představuje nejrůznější lidská povolání, byla...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Česko – země piva

Češi jsou národem pivařů. Rádi o pivu mluví, ale ještě raději ho popíjejí. Průměr jeho spotřeby z roku...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…