HOMEPAGE

Turistika
 
Doprava
 
Auto

 

Bezpečnost silničního provozu

 
photo:  ()
 

 

Oproti motoristicky vyspělým státům není v české společnosti stále bezpečnost silničního provozu vnímána jako priorita; právní vědomí účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích je oproti vyspělým státům na nízké úrovni, stejně jako vymahatelnost práva.

Pro nápravu současného stavu je využíván koordinovaný přístup v oblasti represe i prevence - to zahrnuje jednak pravidelné bezpečnostní akce policie, osvětu řidičů a přijetí některých nutných změn v právní úpravě provozu na pozemních komunikacích.

Celý text strategie si můžete přečíst  na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Nehodovost v roce 2009 (leden - listopad)

V roce 2009 Policie ČR šetřila celkem 67.870 nehod, při kterých bylo 763 osob usmrceno , těžce zraněno a 21.831 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši   4,532 miliard Kč.

Celkové číslo ale nevypovídá o reálné nehodovost, v porovnání s minulými roky (snížení až o  53,9%). S účinností od 1. 1. 2009 totiž vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., která upravuje přítomnost Policie ČR v případě dopravní nehody. V minulosti se musela policie volat ke každé nehodě, při které minimální škoda jednoho z vozidel dosáhla 50 000 korun. V současnosti se hranice posunula, a tak je přítomnost policie nutná až v případě, že škoda na jednom vozidle je vyšší než 100 000 korun anebo dopravní nehoda naplňuje jiné skutkové podstaty vyjmenované v zákoně. Například brání-li plynulosti provozu na komunikaci nebo pokud dojde ke zranění či úmrtí osoby.

Změnou zákona se výrazně snížil počet výjezdů policie k dopravním nehodám a řidiči mají povinnost dopravní nehodu vyřešit sami.Povinností každého řidiče je mít ve voze tzv. Záznam o dopravní nehodě, který na místě vyplní v případě dopravní nehody.

Dopravně bezpečnostní akce

Policie České republiky pořádá v průběhu roku vždy několik akcí zaměřených na bezpečnost silničního provozu. Patří mezi ně akce pravidelné (například ty, které souvisejí se zářijovým nástupem dětí do škol po letních prázdninách) a akce nepravidelné . O nepravidelných dopravně-bezpečnostních akcích se řidici dozvědí zpravidla maximálně několik dní předem, někdy bývá zveřejněno i zaměření akce.

Nejčastěji jsou akce orientovány na kontrolu dodržování předepsané rychlosti, technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů a řízení pod vlivem alkoholu.

Besip

Rozvojem bezpečnosti silničního provozu zejména formou prevence a osvěty je pověřeno oddělení Ministerstva dopravy ČR zvané BESIP (neboli zkráceně be zpečnost si lničního p rovozu). Mezi hlavní témata, na něž se aktuálně zaměřuje, patří:
  • používání bezpečnostních pásů ,
  • použití dětských autosedaček ,
  • dodržování maximální povolené rychlosti,
  • dodržování bezpečné vzdálenosti ,
  • ohled na rozvíjejí se cyklistickou dopravu ,
  • viditelnost a
  • dopravní výchova .
V České republice je v současné době prováděna dopravní výchova v mateřských školách a na 1. stupni základních škol . Zaměřena je na problematiku bezpečné chůze a orientaci v provozu na pozemních komunikacích. Starší děti mají možnost naučit se dobře a bezpečně jezdit na kole a získat důležité řidičské návyky v době mimo vyučování, například díky systému práce dopravních hřišť v určitých oblastech.

 
 
Autor:
 
Přidáno: 18.01.2010
 
 
 

Související články

 
Auto
 
 

Parkování a parkovací systémy ve...

Nárůst motorových vozidel ve městech způsobuje stále větší komplikace v dopravě, zejména při hledání...

 
 
Infrastruktura
 
 

Silnice a dálnice v České republice –...

Kategorie českých dálnic a silnic upravuje Zákon o pozemních komunikacích neboli silniční zákon, který...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…