HOMEPAGE

Turistika
 
Doprava
 
Auto

 

Parkování a parkovací systémy ve městech

 
photo:  (archiv)
 

Nárůst motorových vozidel ve městech způsobuje stále větší komplikace v dopravě, zejména při hledání volných parkovacích míst v centrech měst.

 
Systém parkování v jednotlivých městech je zcela individuální a každé město si jej řeší samo pomocí vyhlášek či nařízení. Pokud plánujete navštívit větší město, kde se dá předpokládat problém s parkováním, zjistěte si předem, jaký systém funguje právě tam. Informace naleznete většinou na oficiálních webových stránkách měst anebo přímo na místě v turistických informačních centrech. Pokud však tuto možnost nevyhledáte, pečlivě sledujte oznamovací informační značky, které vám sdělí, jak lze v daném místě zaparkovat, eventuálně na jak dlouho apod. V případě porušení těchto pokynů se může stát, že vám auto z místa stání odtáhnou anebo zaplatíte vysokou pokutu za nepovolené parkování.

Situaci spojenou s odtažením vozu řešte vždy s místní policií. V okamžiku, kdy zjistíte, že vaše auto není tam, kde bylo, volejte linku státní policie 158 anebo městské policie 156, kde vám sdělí, zda mají záznam o odtažení vozidla, či nikoliv.

Ve větších městech obvykle platí omezené parkování zejména v jejich centrech. Řidiči jsou tak povinni zaparkovat pouze na vymezených parkovištích, která jsou zpoplatněna. Nejčastěji bývají vybavena parkovacími automaty. Některá města přistoupila dokonce na parkovací systém přes sms zprávy.

Parkovací systém v hlavním městě

Snad nejpropracovanější systém parkování má v České republice hlavní město Praha. Ve zkratce by se dalo říci, že Praha v souvislosti s parkováním myslela jak na rezidenty města, tak na návštěvníky i dojíždějící za prací.
Parkování P+R
Praha jako jediná využívá záchytných parkovišť typu P+ R (Park & Ride – Zaparkuj a odjeď), která jsou vystavěna na okraji města s přímým napojením na městskou hromadnou dopravu. Celodenní parkování zde stojí 10 korun.
Zóny placeného stání
Hlavní město zavedlo v některých částech Prahy omezené parkování v tzv. zónách placeného stání. Vymezuje tak místa určená výhradně pro rezidenty a místa pro ostatní návštěvníky. Parkovací zóny se rozlišují barevným pruhem na dodatkové tabulce pod svislou značkou označující parkoviště. Parkovací zóna platí v současnosti pro Prahu 1, 2, 3 a 7.
  • Modrá zóna
Modře je vyznačena tzv. modrá zóna, a to jak na dodatkové tabuli, tak i na pozemní komunikaci, kde přesně vyhrazuje místo, pro něž tato zóna platí. Na modré zóně smí parkovat pouze řidiči se speciální parkovací kartou, jež je opravňuje toto parkovací místo využívat. Parkovací kartu vydává příslušný odbor městské části. Tato zóna je určena pro rezidenční stání.
  • Zelená zóna
Zelená zóna je určena pro střednědobé stání vozidel, s dobou stání omezenou maximálně na 6 hodin. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, které vydají v závislosti na výši vhozené částky parkovací lístek. Minimální volitelná doba je 30 minut. Parkovací lístek umístěte z vnitřní strany čelního skla vozidla.
  • Oranžová zóna
Pro krátkodobé stání vozidel na maximální dobu 2 hodin je vyhrazena oranžová zóna. Parkovací lístek rovněž zakoupíte v parkovacím automatu. Minimální volitelná časová jednotka je 15 minut.
 
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 29.08.2010
 
 
 

Související články

 
Auto
 
 

Parkování a parkovací systémy ve...

Nárůst motorových vozidel ve městech způsobuje stále větší komplikace v dopravě, zejména při hledání...

 
 
Infrastruktura
 
 

Silnice a dálnice v České republice –...

Kategorie českých dálnic a silnic upravuje Zákon o pozemních komunikacích neboli silniční zákon, který...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…