HOMEPAGE

Turistika
 
Jak to tu funguje
 
Policie, hasiči, zdravotnictví

 

Požární ochrana a bezpečnost v České republice

 
photo:  (Michal Maňas)
 

V České republice je jednou z nejdůležitějších bezpečnostních a záchranných složek Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR). Neméně významnou úlohu však plní také Sbor dobrovolných hasičů.

 

Hasičský záchranný sbor ČR

Působnost Hasičského záchranného sboru České republiky upravuje Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR v platném znění. Posláním sboru dle zákona je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou povodně a jiné živelné pohromy, ekologické havárie, dopravní nehody či teroristické útoky a podobně.

Zjednodušeně řečeno Hasičský záchranný sbor vykonává tedy nejen činnosti spojené s hašením požárů, ale také činnosti, které v jiných zemích přebírají specialisté zvaní záchranáři. Hasičský záchranný sbor ČR spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších nežádoucích událostí a hraje klíčovou roli i v přípravách státu na mimořádné události.

Hasičský záchranný sbor ČR je rovněž páteří a hlavním koordinátorem Integrovaného záchranného systému (IZS) v zemi, který vznikl z potřeby každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí jako například požárů, havárií, dopravních nehod atd. V praxi to znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce.

Hasičské záchranné sbory krajů kromě jiného zabezpečují plnění úkolů na úseku požární prevence a státního požárního dozoru, zejména při požárních kontrolách, stavební prevenci, schvalování posouzení požárního nebezpečí a zjišťování příčin vzniku požárů.
Telefonní čísla pro tísňová volání Hasičského záchranného sboru ČR:
  • 150  Hasičský záchranný sbor ČR
  • 112  Jednotné evropské číslo tísňového volání

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru. Jsou právně samostatné nebo součástí občanských sdružení – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota. Jsou financovány obcemi nebo firmami.

Činnost dobrovolných hasičů je identická s činností Hasičských záchranných sborů. Kromě hašení požárů zasahují také v případech povodní, jiných živelných pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech.

Sbory dobrovolných hasičů jsou často významnou součástí i společenského života obce.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 31.12.2010
 
 
 

Související články

 
Policie, hasiči
 
 

Bezpečnost v České republice

Česká republika je členským státem Evropské unie a při zajišťování své bezpečnosti a bezpečnosti svých...

 
 
Zdravotnictví
 
 

Zdravotní pojištění cizinců

Ať už do Česka přijíždíte jako turista, student, nebo zde hodláte pobývat přechodnou dobu či se zde...

 
 
Zdravotnictví
 
 

Princip fungování zdravotnictví

Na území ČR existují jak státní, tak nestátní zdravotnická zařízení. Téměř všechna zařízení mají...

 
 
Jak to v ČR funguje
 
 

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění se platí pro případ, kdy dospělý člověk nemůže krátkodobě pracovat například z...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…