HOMEPAGE

Turistika
 
Kam jít, co navštívit

 

Jizerské hory

 
photo:  (mojefoto.cz)
 

Jizerské hory – nejsevernější české pohoří. Kraj strmých skalnatých svahů, zádumčivých rašelinišť, lesů bez konce. Kraj divoký ve své prehistorické zachovalosti a zároveň po věky obývaný lidmi.

 

Poloha: severovýchodní část severních Čech, při státní hranici s Polskem

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory je jednou z nejstarších v České republice - byla vyhlášena již v roce 1968.

Jizerské hory jsou krajinou kontrastů. Náhorní plošina prošla v minulosti a zvláště pak v uplynulých desetiletích dramatickým vývojem, kdy vlivem průmyslových imisí, hmyzích škůdců i ekologicky nevhodným hospodařením v lesích došlo k jejímu velkoplošnému odlesnění.

Zdejší smíšené horské lesy byly nahrazeny smrkovými monokulturami a ty následně rozsáhlými porosty náhradních dřevin, zejména severoamerickým smrkem pichlavým.

Naproti tomu zůstala dosud zachována řada unikátních ekosystémů, zejména horská rašeliniště – vrchoviště s mnoha typickými rostlinnými druhy včetně pozůstatků poslední doby ledové a druhů zákonem chráněných. Severní svahy jsou pokryty smíšenými a listnatými lesy s převahou buku – jizerské bučiny nemají svou rozlohou obdobu v celých Čechách. Společně s lesy na jižní straně hor tvoří životní prostředí mnoha pozoruhodných živočišných druhů.

Krajinný ráz Jizerských hor dotváří zemědělská krajina , bohatá rozmanitými lučními společenstvy a cennými památkami lidové architektury .

Cílem současné ochrany je záchrana dochovaných částí přírody, revitalizace rozvrácených ekosystémů a restituce přirozených vztahů přírodních, historických a kulturních charakteristik zdejší krajiny.

Naučné stezky
Na území CHKO se nacházejí 4 naučné stezky. První provází návštěvníky přírodní památkou Pod Dračím vrchem, kde se nachází velké množství tisů, které se zde přirozeně rozmnožují. Druhá vede do západní části komplexu jizerskohorských bučin, přes  národní přírodní rezervace Stržový vrch a Špičák. Trasa v okolí Nového Města pod Smrkem nabízí tři odlišné úseky různé délky a fyzické náročnosti. Na jednotlivých zastaveních lze nalézt informace o životě v této části Jizerských hor v 16. a 17. století, o rozvoji řemesel a průmyslu, o těžbě železné a cínové rudy v okolí Měděnce a Rapické hory, o lesích a lesním hospodaření a o zvířatech i rostlinách Jizerských hor. Nejstarší naučná stezka se nachází v okolí Jizerky. Ukazuje geologickou i botanickou výjimečnost Bukovce a prochází národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizerky.
Naučné stezky jsou přístupné mimo zimní měsíce.

Rozloha: 368 km²
Nadmořská výška: 325 m (Frýdlant)
1124 m (Smrk)

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 14.01.2010
 
 
 

Související články

 
Firmy v ČR
 
 

IGRÁČEK – legendární hračka, kterou...

Postavička o výšce přibližně osm centimetrů, která představuje nejrůznější lidská povolání, byla...

 
 
Kam jít, co navštívit
 
 

Po stopách UNESCO, 1. díl – Jižní...

Česká republika se může pochlubit bohatou historií, četnými stavebními památkami i krásnou přírodou...

 
 
Sportovní tipy
 
 

Zimní střediska v České republice...

Milovníci zimních sportů si v České republice díky její poloze rozhodně přijdou na své. Téměř ze všech...

 
 
Volný čas
 
 

Kam za operou v České republice

V České republice je celkem 10 profesionálních operních scén se stálým souborem. Vzhledem k počtu...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…