HOMEPAGE

Turistika
 
Kam jít, co navštívit
 
Kulturní tipy

 

Kláštery a poutní místa v ČR – 2. díl – významné pražské kláštery

 
photo: Anežský klášter (wikipedia.org, foto Ben Skála)
 

Území České republiky, země s dlouhou křesťanskou tradicí, je přímo poseto četnými církevními památkami. Velkou část tvoří kláštery a poutní místa. Zaměříme se tentokrát právě na ně a představíme je v tomto seriálu.

 
Protože v hlavním městě je klášterů nespočet, i v tomto díle se budeme věnovat Praze, abychom doplnili první tzv. „pražský díl“.

Významné pražské kláštery

V Praze je mnoho význačných klášterních areálů, které dnes fungují buď jako klasické kláštery, anebo slouží zcela světským účelům. V prvním díle jsme se zaměřili na Klášter benediktinek při kostele sv. Jiří na Pražském hradě, Břevnovský klášter benediktinů v Praze a Premonstrátský klášter na Strahově v Praze. Které jsou další významné pražské kláštery? Čtěte dále.

Anežský klášter na Starém městě v Praze (Mapa) je od roku 1978 národní kulturní památka. Tento první klášter klarisek v Čechách, založený Anežkou Přemyslovnou a králem Václavem I., vznikl zřejmě v letech 1233–1234. Od konce 14. století však začal klášter chátrat. Roku 1556 se ho ujali dominikáni a na konci 17. století jej zachvátil ničivý požár. Nakonec byl klášter josefínskou reformou zrušen. Nyní je sídlem jedné z částí pražské Národní galerie.

Klášter kapucínů s Loretou v Praze (Mapa) je proslavený barokní zvonkohrou i klenotnicí s loretánským pokladem. Je to nejstarší kapucínský klášter v Čechách a byl založen v roce 1600. Během druhé světové války zde německé jednotky SS zřídily věznici. Krátce po válce se sem kapucínští mniši opět vrátili, ale počátkem 50. let byli násilně vystěhováni, poté zde sídlila československá kontrarozvědka. Od počátku 90. let 20. století klášter opět slouží svému původnímu účelu.

Emauzský klášter (Klášter Na Slovanech) v Praze (Mapa) je národní kulturní památka. Klášter založil v roce 1347 Karel IV. pro slovanské benediktiny konající bohoslužby ve staroslověnském jazyce. V roce 1371 byl u kláštera postaven i kostel. Klášter se stal postupem času střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřili i Jan Hus a Jeroným Pražský. V roce 1611 však byl klášter zpustošen a znovu obnoven až v 2. polovině 17. století po barokní přestavbě španělskými benediktiny. V 2.polovině 19 století nechali klášter přestavět beuronští benediktini, kteří vytvořili specificky výtvarný styl v beuronském stylu. V roce 1945 při bombardování Prahy byly Emauzy poškozeny, areál byl nakonec obnoven v letech 1966–1969. V klášteře pak bylo sídlo Československé akademie věd. V roce 1990 se Emauzy vrátily do rukou benediktinů a v následujícím dvacetiletí byl zrekonstruován jak klášter, tak i kostel.

Zbraslavský klášter byl cisterciácký klášter na území dnešní pražské čtvrti Zbraslav (Mapa). Založil ho roku 1292 král Václav II. V areálu kláštera byl postaven konventní kostel, kde bylo zřízeno královské pohřebiště. V tomto kostele byl pohřben také Václav II. Během svého trvání byl Zbraslavský klášter předním pohřebištěm dvou dynastií českých panovníků a jejich rodin. V první polovině 19. století se majitelem areálu stal kníže Fridrich Öttingen-Wallerstein a nechal komplex klášterních budov upravit na knížecí sídlo. Z kláštera tak vznikl zámek. V 90. letech 20. století byl zámek v restituci navrácen jeho posledním majitelům Bartoňům z Dobenína a v roce 1995 byl areál vyhlášen národní kulturní památkou.

O dalších významných klášterech se dočtete v dalších dílech.
 


 
Autor: Romana Kuncová
 
Přidáno: 04.12.2012
 
 
 

Související články

 
Volný čas
 
 

Kam za operou v České republice

V České republice je celkem 10 profesionálních operních scén se stálým souborem. Vzhledem k počtu...

 
 
Volný čas
 
 

Kam vzít děti, když venku není hezky

Nevíte, kam jít s dětmi, když je venku zima a třeba i prší? Nechte se inspirovat hned několika místy, kde...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Thonetka – česká židle světového...

Vyrábí se z ohýbaného dřeva již více než 150 let a stále patří mezi nejkvalitnější a zároveň nejžádanější...

 
 
Kulturní tipy
 
 

Tajemná podzemí v ČR – Čechy

Podzemní chodby a sklepení, doly, štoly, tunely, dokonce i továrny zanechané Němci. To všechno lze najít...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…