HOMEPAGE

Turistika
 
Kam jít, co navštívit
 
Kulturní tipy

 

Kláštery a poutní místa v ČR – 3. díl – ostatní kláštery v Čechách

 
photo: Sázavský klášter (czechtourism.com)
 

Území České republiky, země s dlouhou křesťanskou tradicí, je přímo poseto četnými církevními památkami. Velkou část tvoří kláštery a poutní místa. Zaměříme se tentokrát právě na ně a představíme je v tomto seriálu.

 
V minulých dílech jsme se věnovali klášterům na území hlavního města Prahy. V tomto díle se zaměříme na ostatní klášterní místa v Čechách.

Mimopražské kláštery
Mimo Prahu je proslulý zejména Sázavský klášter (Mapa), klášter ve Vyšším Brodě (Mapa), Plasích (Mapa), Kladrubech (Mapa), Oseku (Mapa), Broumově (Mapa), a Olomouci .

Sázavský klášter se nachází v městečku Sázava na Benešovsku. Původně benediktinský klášter byl později přestavěn na zámek. Nejstarší zmínky o klášteru sahají do roku 1032. Jeho zakladatelem byl kníže Prokop, který se snažil rozvíjet a uchovat cyrilometodějskou tradici, proto se Sázavský klášter stal střediskem slovanské vzdělanosti. V 11. století byl klášter centrem staroslověnské liturgie, ale již v roce 1096 byli staroslověnští mniši z kláštera vyhnáni a jejich knihy a veškeré spisy zničeny. Roku 1785 byl Sázavský klášter v rámci josefínských reforem zrušen a po následných stavebních úpravách sloužil jako venkovské sídlo zámeckého charakteru. Od roku 1951 je klášter v držení státu a v roce 1998 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Cisterciácký klášter Vyšší Brod patří mezi jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech. Tento rozlehlý klášterní areál se nachází asi 30 km jižně od Českého Krumlova. Klášter založil Vok z Rožmberka roku 1259 a od začátku se s ním počítalo jako s rodovou hrobkou Rožmberků. Klášter prodělal několik období úpadku, za husitských válek byl vypálen, za druhé světové války byli mniši vyhnáni nacisty a klášter zpustl. Po roce 1989 se do kláštera cisterciácký řád vrátil a objekt postupně rekonstruuje. V budově opatství sídlí také Poštovní muzeum.

Klášter Plasy je cisterciácký klášter v městečku Plasy, 25 kilometrů severně od Plzně v západních Čechách. Založil ho kníže a pozdější král Vladislav II. roku 1144. Husity byl vypálen, za Josefa II. zrušen, pak vlastněn kancléřem knížetem K. W. Metternichem. Od roku 1945 spravuje významnou část bývalých klášterních budov stát. Od roku 1995 je klášter národní kulturní památkou a je považován za jednu z perel české barokní architektury.

Kladrubský klášter je bývalý benediktinský klášter v Kladrubech, nacházející se 7 km od města Stříbra v západních Čechách. V roce 1115 jej založil český kníže Vladislav I. Na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší kláštery v českém království, avšak v roce 1785 byl v rámci reforem Josefa II. zrušen a v následujících letech jeho budovy sloužily jako sklad střelného prachu, později jako generální vojenský špitál a za napoleonských válek jako kasárna a lazaret. Dnes je ve správě Národního památkového ústavu. Je národní kulturní památkou.

Klášter Osek byl ještě donedávna fungující cisterciácký klášter na severu Čech. Vznikl sice kolem roku 1206, ale dnešní podoba kláštera je barokní. I tak se zde však dochovalo gotické a románské zdivo. Dominantou kláštera je chrám Panny Marie, barokně přestavěný v 17. století italskými architekty. Dnes klášter slouží jako kulturní a turistické centrum.

Klášter Broumov tvoří komplex barokních budov, na jehož výstavbě se podíleli významní architekti. Tento benediktinský klášter je pro svoji architektonickou a kulturní hodnotu zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky. Počátky kláštera sahají až do prvých let 13. století. V roce 1999 byla v opatském kostele sv. Vojtěcha nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. Mezi nejzajímavější prostory klášterního areálu patří také vzácně dochovaná klášterní knihovna, ve které je dnes uloženo přibližně 17 000 svazků.
 


 
Autor: Romana Kuncová
 
Přidáno: 27.12.2012
 
 
 

Související články

 
Volný čas
 
 

Kam za operou v České republice

V České republice je celkem 10 profesionálních operních scén se stálým souborem. Vzhledem k počtu...

 
 
Volný čas
 
 

Kam vzít děti, když venku není hezky

Nevíte, kam jít s dětmi, když je venku zima a třeba i prší? Nechte se inspirovat hned několika místy, kde...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Thonetka – česká židle světového...

Vyrábí se z ohýbaného dřeva již více než 150 let a stále patří mezi nejkvalitnější a zároveň nejžádanější...

 
 
Kulturní tipy
 
 

Tajemná podzemí v ČR – Čechy

Podzemní chodby a sklepení, doly, štoly, tunely, dokonce i továrny zanechané Němci. To všechno lze najít...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…