HOMEPAGE

Turistika
 
Kam jít, co navštívit
 
Památky, příroda

 

Poodří

 
photo:  (mojefoto.cz)
 

Zachovalost nivních mokřadních ekosystémů v Poodří má velký význam jak pro tažné ptáky, tak pro řadu ohrožených druhů.

 

Poloha: mezi obcemi Mankovice a Vražným nedaleko Oder a jižním okrajem Ostravy. Zasahuje na území tří okresů - Ostrava, Frýdek-Místek a především Nový Jičín.

Jedná se o zachovalou údolní nivu Odry s pestrým mikroreliéfem, vzniklým jejím vývojem ve čtvrtohorách a následně hospodářským využíváním po středověké kolonizaci ve 13. a 14. století.

Území je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy . Dále pak v národním měřítku je CHKO významná charakterem meandrujícího toku Odry s navazujícími systémy ramen a tůní, značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení (unikátní souvislý komplex cca 2300 ha aluviálních luk - jedná se o největší systém pravidelně zaplavovaných luk v ČR), lužními lesy v nivě (zastoupení dubu a jasanu téměř 50 %), dubohabřinami na terasách Odry a konečně rybničními soustavami.

Oblast byla v roce 1993 zařazena k mokřadním územím Ramsarské konvence.

Ramsarská úmluva (neboli Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva) je první mezinárodní úmluvou zaměřenou na ochranu a rozumné využívání přírodních zdrojů a jednou z mála úmluv chránících určitý typ biotopů. Prostřednictvím úmluvy je zajišťována celosvětová ochrana všech typů mokřadů. Úmluva byla vyhlášena v íránském městě Ramsar 2. února 1971 a v současné době má 138 smluvních stran. Česká republika k Ramsarské úmluvě přistoupila 1. ledna 1993 Český ramsarský výbor

Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných chráněných územích (Polanská niva, Polanský les, Kotvice), další se připravují k vyhlášení.

Území je místem výskytu řady ohrožených druhů , především vodní a mokřadní květeny a zvířeny - např. kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, řečanečka menší, bublinatka obecná, plavín štítnatý, mnoho druhů obojživelníků, více než 300 druhů ptáků a vydra říční.

Rozloha: 82 km²
Nadmořská výška: 214 m (u obce Hůrka)
298 m (Odra)

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 04.01.2010
 
 
 

Související články

 
Památky, příroda
 
 

Procházka korunami stromů – to je...

Projít se nádhernou přírodou jako veverky – stezkou na vrcholcích mohutných korun stromů, proč ne...

 
 
Památky, příroda
 
 

Výjimečná díla moderní české...

V několika posledních desetiletích vzniklo v České republice mnoho pozoruhodných architektonických staveb...

 
 
Památky, příroda
 
 

Poodří

Zachovalost nivních mokřadních ekosystémů v Poodří má velký význam jak pro tažné ptáky, tak pro řadu...

 
 
Památky, příroda
 
 
 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…