HOMEPAGE

Turistika
 
Kam jít, co navštívit

 

Po stopách UNESCO, 2. díl – Vysočina

 
photo: Telč, náměstí (czechtourism.com)
 

I region Vysočina se může pochlubit dvěma památkami zapsanými na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jsou jimi historické jádro města Telč a bazilika sv. Prokopa s židovskou čtvrtí ve městě Třebíč.

 

Telč (mapa)

Telč je malebné starobylé městečko s bezmála 6 tisíci obyvateli, nacházející se v jihozápadní části českomoravského pomezí. Je významným turistickým centrem České republiky, zejména pro své historické jádro, které tvoří rozsáhlý komplex renesančního zámku s kostelem a náměstí s převážně renesančními a barokními domy. V roce 1970 bylo město prohlášeno památkovou rezervací a od roku 1992 je historické jádro města zapsáno na Seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO.

Telčské historické náměstí svou dnešní podobu získalo především díky přestavbě z 16. století, a to zejména zásluhou italských stavitelů a jejich zcela nových řešení fasád, které se na několik desetiletí staly obrovskou inspirací pro zdejší stavebníky. Měšťanské domy kolem náměstí začaly vznikat už v průběhu 14. století, ale byly dřevěné, a tak se po zničujících požárech začaly na středověkých úzkých a dlouhých parcelách stavět domy zděné s podloubími a renesančními, barokními a klasicistními štíty.

Součástí historického centra je i rozsáhlý X2 renesanční zámecký komplex X2 z 16. století, který pochází z dílny architekta B. Maggiho z Arogna a představuje klenot moravské renesanční architektury. Hodnota a přitažlivost telčského zámku je tím větší, že se zde zachovaly ve velmi dobrém stavu původní honosné interiéry a jejich dobové zařízení. V zámku je dnes vlastivědné muzeum a v zámecké zahradě se nachází galerie předního českého malíře Jana Zrzavého.

Třebíč (mapa)

Město Třebíč leží na úpatí Českomoravské vrchoviny. Nejslavnějšími památkami jsou románsko-gotická bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť s hřbitovem. V roce 2003 byly obě památky zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mimochodem hned po Jeruzalému jsou třebíčské židovské památky jedinými, které byly samostatně zapsány na seznam UNESCO.

Bazilika sv. Prokopa pochází z poloviny 13. století. Vystavěna je v románsko-gotickém slohu a dochovala se v původním půdorysném rozvrhu a architektonické výstavbě. Nejdříve byla bazilika zasvěcena Panně Marii, ale později objekt během několika válek prodělal velkou devastaci a více než 200 let byl užíván ke světským účelům (jako konírna, sýpka na obilí či sklad piva). Bazilika po obnově provedené v letech 1725–1731 byla zasvěcena sv. Prokopovi a je opět využívána církví.

Město Třebíč kdysi patřilo k významným střediskům židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je toho živým svědectvím. Tvoří ji jedinečný komplex 123 dochovaných domů. Kromě obytných budov mezi ně patří například dvě synagogy, budova židovské radnice, rabinátu, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy. Židovská čtvrť v Třebíči je jednou z nejzachovalejších židovských čtvrtí v Evropě. Patří k ní i hřbitov, který se nachází asi 400 metrů od čtvrti. Náhrobky pochází z různých období, renesancí počínaje a současností konče. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1630. Součástí hřbitova je také obřadní síň z roku 1903 s unikátně dochovaným interiérem, kde se dodnes mohou provádět pohřební obřady podle starých židovských tradic.
 


 
Autor: Romana Kuncová
 
Zdroj: unesco-czech.cz
 
Přidáno: 11.06.2011
 
 
 

Související články

 
Firmy v ČR
 
 

IGRÁČEK – legendární hračka, kterou...

Postavička o výšce přibližně osm centimetrů, která představuje nejrůznější lidská povolání, byla...

 
 
Kam jít, co navštívit
 
 

Po stopách UNESCO, 1. díl – Jižní...

Česká republika se může pochlubit bohatou historií, četnými stavebními památkami i krásnou přírodou...

 
 
Sportovní tipy
 
 

Zimní střediska v České republice...

Milovníci zimních sportů si v České republice díky její poloze rozhodně přijdou na své. Téměř ze všech...

 
 
Volný čas
 
 

Kam za operou v České republice

V České republice je celkem 10 profesionálních operních scén se stálým souborem. Vzhledem k počtu...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…