HOMEPAGE

Turistika
 
Kam jít, co navštívit
 
Zajímavá místa

 

Ostrava

 
photo:  (mojefoto.cz)
 

Zapsání industriálních souborů v Ostravě do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je plánováno na rok 2010.

 

Černá Ostrava

“Ostravo Ostravo
město mezi městy hořké
moje štěstí
Ostravo Ostravo
černá hvězdo nad hlavou”

Těmito poetickými slovy opěvuje bard folkové scény Jarek Nohavica své rodné město, Ostravu, které byl za dob socialismu kvůli těžbě uhlí udělen přívlastek “Černá”.
Město Ostrava a celý Moravskoslezský region dokládá bohatou průmyslovou minulost, která přesahuje hranice států. Moravskoslezský kraj, označovaný za kraj kontrastů, má jeden společný znak spočívající v tradici dobývání a zpracování kovů.
Dvě spojené nádoby zde tvoří černouhelné doly a železárny. Nejedná se pouze o dobu živoucích padesátých let, ale pokud používáme slovo tradice, míníme tím tradici středověkého způsobu dobývání kovů v Jeseníkách či výrobu surového železa na úpatí Beskyd. Jedná se o krajovou specifiku, kterou lze nejlépe doložit ve čtyřech ostravských areálech: důl Anselm, důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren, důl Michal, větrní jáma Vrbice.
Industriální soubor v Ostravě byl roku 2001 zařazen do přípravného (indikativního) seznamu UNESCO. Zapsání souboru do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO může nastat v roce 2010, budou-li splněny všechny náležitosti ze strany České republiky, Moravskoslezského kraje a města Ostravy.
Unikátní ostravské památky žijí i dnes. Zejména díky občanskému sdružení Za starou Ostravu, které k architektuře přitahuje pozornost ostravské veřejnosti.
“Pořádáme veřejné diskuze o chráněných lokalitách, které ovlivňují jejich budoucí podobu. Procházky cennými lokalitami s odborným výkladem přibližují místní architekturu Ostravákům, kteří ji “pro oči nevidí”. Na podporu záchrany historických jatek probíhá série djských vystoupení a koncertů,” popisuje současnou náplň sdružení historik architektury Martin Strakoš.

Přírodní archeologicko – průmyslová lokalita Landek

První z lokalit, navrhovaných do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, obsahuje zachovalý areál nejstaršího štolového dolu založeného v roce 1782 v úbočí vrchu Landek. Současné stavební objekty Dolu Anselm z charakteristického režného zdiva jsou ovlivněny architekturou vídeňské průmyslové secese. Většina z jedenácti staveb průmyslového areálu pod Landekem pochází z konec 19. století. Vrch Landek nad areálem dolu je významnou archeologickou lokalitou z údobí starší doby kamenné. Výjimečné jsou dva nálezy: Landecká Venuše, drobná soška neobvykle štíhlé ženy, a nález dokládající světově první použití černého uhlí člověkem k ohřevu.
Lokalita se stala postupně slovanským hradištěm, panským hradem a také místem vzniku nejstaršího ostravského černouhelného Dolu Anselm. Jedná se o ojedinělou kombinaci přírodní, archeologické, geologické a průmyslové lokality.
Areál je dnes zpřístupněn veřejnosti jako hornické muzeum. V podzemí dolu je otevřeno původní štolové patro s expozicí důlní techniky.

Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren

Vítkovické železárny byly založeny v roce 1828. První vysoká pec byla vysvěcena a zapálena roku 1836. Díky místním přírodním podmínkám mohlo být černé uhlí těženo od roku 1857 v těsné blízkosti železáren na dole Hlubina. Od té doby na sebe bezprostředně navazoval celý technologický tok těžby uhlí, koksování a výroby surového železa ve vysokých pecích. Od sedmdesátých let devatenáctého století byl vysokopecní areál průběžně budován v dnešní lokalitě. Spojení uvnitř technologického komplexu bylo zajišťováno dopravními mosty, zavážecím zařízením a pásovými dopravníky. Postupný vývoj a nepřetržitá kontinuita výroby je patrná v celém areálu i po zastavení výroby v roce 1998. Existuje zde jedinečný stavební a technický fond z různých časových období, jež perfektně dokládá éru průmyslové revoluce. Jednotlivé významné technické objekty a zařízení byly od počátku 90. let minulého století prohlašovány za kulturní památky. Celý areál byl vzhledem ke své výjimečnosti prohlášen roku 2002 za Národní kulturní památku.
Co odlišuje technickou památku od tradičně pojatých památek kulturních? Ve Vítkovicích je technologický tok zachován v jedinečné celistvosti velice názorně a působivě. Dle odborníků nemá ostravský areál v Evropě konkurenci, neboť v žádné z podobných oblastí se nezachovaly všechny objekty a zařízení na jednom místě, mnohdy podlehly poválečným přestavbám a modernizacím. Silueta výškových konstrukcí areálu tvoří výjimečné panorama nedaleko od centra města s dominantou tří vysokých pecí, těžní věže, věže koksovny a tří komínů.

Důl Michal

Důl byl založen v roce 1843 c. k. státní kutací komisí hloubením dvěma kutacími jámami, z nichž jedna se stala později hlavní těžní jámou. V roce 1856, kdy důlní podnikání ve státní režii vykazovalo značné ztráty, koupila důl společnost Severní dráhy Ferdinandovy, která postavila a provozovala železnici vedoucí z Vídně přes Ostravu k polským solným dolům. Další rekonstrukce následovala v letech 1913 až 1915, kdy byl důl Michal zcela přestavěn, aby zde mohla být soustředěna těžba z okolních menších dolů. Do výroby byl místo stávajících parních strojů zaváděn elektrický pohon. Jsou tu umístěny stacionární stroje vesměs od firmy Siemens - Schuckert. Strojovna, vybudovaná v letech 1912 – 1915, demonstruje tehdejší ideu moderního vzorového dolu na elektrický pohon. Poprvé v dějinách ostravského revíru byly všechny důležité povrchové stroje plně elektrifikovány a umístěny v jediné velké prosklenné hale. Architektonické a provozní řešení dolu Michal (podle plánů významného architekta Františka Fialy, žáka vídeňské školy Otto Wagnera) mělo zdůraznit ekonomické a technické postavení společnosti Severní dráhy Ferdinandovy v ostravsko-karvinském revíru.
Díky omezeným stavebním úpravám zůstal areál dolu Michal od své přestavby, dokončené v roce 1915, bez podstatnějších změn a představuje jedinečný provozní, technický a architektonický celek. Po ukončení provozu bylo záměrem památkové péče zachovat celý areál v jeho původní podobě tak, jako by lidé, kteří zde pracovali, právě včera odešli a zanechali vše na svém místě; včetně špinavých stěn, ohmataného zábradlí, ošlapaných schodů a oprýskaných nátěrů. Mimořádná historická hodnota dolu Michal spočívá proto také v původním autentickém zachování celého areálu včetně technického vybavení a kvalitních řemeslných detailů (kování dveří, dlažby, obklady, skleněné maznice s reliéfy, výrobní štítky, apod.).
V současné době je většina objektů dolu Michal zpřístupněna veřejnosti jako muzeum, pořádají se zde také koncerty, přednášky, semináře a výstavy.

Areál větrní jámy Vrbice

Hloubení větrní jámy Vrbice zahájil v roce 1911 vlastník dolu Hubert, společnost Severní dráha Ferdinandova, jako opatření k ovětrání silně plynujícího důlního pole.
Jáma o průměru 4,5 m byla vyhloubena v těsné blízkosti hlavní železniční tratě z Vídně do Krakova. Protože šlo o pohledově velmi exponované místo, měl být důlní areál i architektonicky reprezentativní stavbou vlastníka. Realizovaný architektonický návrh komplexu budov z režného zdiva zahrnoval jámovou budovu s nízkou těžní věží. V areálu dnes zůstal zachován těžní vrat z roku 1916 s unikátním elektrickým asynchronním motorem AEG. V bývalé kompresorovně je udržován elektrický pístový kompresor firmy Siemens – Schuckert z roku 1913. Zachovaný důlní areál má vedle své historické a technické hodnoty především působivý architektonický ráz.

Olga Slámová

Za použití materiálů z Nadace Landek a Národního památkového ústavu


 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 12.01.2010
 
 
 

Související články

 
Volný čas
 
 

Nejkrásnější české zahrady a parky...

V České republice si přijdou na své všichni milovníci upravených zahrad a přírodních parků. V tomto...

 
 
Zajímavá místa
 
 

Vodní mlýny

Klapot mlýnského kola byl v minulosti slyšet velmi často. Dnes jsou z vodních mlýnů už jen historické...

 
 
Volný čas
 
 

Boheminium – Česko jako na dlani

Naučně-turistický okruh parku Boheminium v Mariánských Lázních s více než 40 miniaturami významných...

 
 
Volný čas
 
 

Nejkrásnější české zahrady a parky...

V České republice si přijdou na své všichni milovníci upravených zahrad a přírodních parků. V tomto...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…