HOMEPAGE

Život a práce
 
Bydlení

 

Jak hledat ubytování v ČR – 3. díl – Koupě nemovitostí v ČR cizinci

 
photo:  (sxc.hu)
 

Rozhodli jste se pro koupi nemovitosti v České republice? Obraťte se s žádostí o pomoc na advokáta. Pro cizince totiž v některých případech platí odlišná pravidla. Navíc české zákony v angličtině se shání velmi obtížně a jsou k dispozici pouze v knižní podobě.

 
Potřebnou podporu při koupi nemovitosti vám zajistí advokátní kancelář. Ideální je zvolit takovou, která standardně poskytuje služby v cizích jazycích, což v dnešní době nebývá problém. Obvykle vám v takových případech pomohou velké advokátní kanceláře, jež fungují i v zahraničí.
   

Kdy mohou cizinci kupovat nemovitosti v ČR

Pravidla pro nabývání tuzemských nemovitostí cizinci upravuje v prvé řadě devizový zákon. Jiná pravidla nyní platí pro občany a právnické osoby z EU a jiná pro občany a právnické osoby ze zemí mimo EU.

Zahraniční právnické osoby registrované v EU mají právo nabývat nemovitosti v ČR. Právnické osoby, které nemají sídlo v EU, musí k tomu, aby mohly koupit nemovitost, zřídit pobočku nebo založit právnickou osobu v ČR.

Občané členských států EU mohou koupit české nemovitosti přímo. Občané z jiných států, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu v ČR, až na výjimky (například občané USA a Švýcarska) přímo nabývat nemovitosti v České republice nemohou.

Pro všechny cizince bez rozdílu, občany i právnické osoby, zůstává podle § 17 odst. 1 devizového zákona regulováno nabývání zemědělské půdy a lesů v soukromém vlastnictví. Převod zemědělské půdy a lesů vlastněných státem je upraven zákonem o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Kupní smlouva

Převod nemovitosti v ČR vyžaduje splnění dvou základních podmínek: musí dojít k uzavření písemné smlouvy o převodu nemovitosti a vlastnické právo musí být zapsáno do katastru nemovitostí, jehož činnost se řídí několika zákony, např. katastrálním zákonem a zákonem o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Nejběžnější smluvní formou je kupní smlouva, jejíž náležitosti určuje občanský zákoník. Smluvně může být převedena nemovitost např. také darovací smlouvou, smlouvou o výměně nebo dohodou o vypořádání společného jmění mezi rozvedenými manželi. Nemovitý majetek může být převeden také mimosmluvně, např. v rámci dědického řízení.

Pro všechny smluvní převody nemovitostí vyžaduje zákon písemnou formu. Podpisy všech smluvních stran musí být na jedné listině a ověřeny notářem.

Katastr nemovitostí

Účinný převod právního titulu k nemovitosti je dokončen až po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Bez tohoto zápisu není převod nemovitosti uskutečněn. Ze zákona musí být zápis dokončen nejpozději do 30 dnů ode dne podání návrhu na vklad.

Většina údajů evidovaných v katastru nemovitostí je již digitalizována a pro veřejnost zpřístupněna na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Praktické rady při koupi nemovitosti

Těsně před podpisem kupní smlouvy si v katastru nemovitostí ověřte, zda prodávající má skutečně právo nakládat s nemovitostí. Objevují se totiž případy, kdy je nemovitost během krátké doby prodána hned několikrát nebo je třeba den před podpisem vaší smlouvy vložena do zástavy.

Výpis z katastru nemovitostí získáte za poplatek na příslušném katastrálním úřadě nebo na kontaktním místě sítě Czechpoint.

Při převodu nemovitosti se cena obvykle neplatí při podpisu smlouvy, ale skládá se zpravidla u notáře nebo advokáta do úschovy s tím, že je splatná až k datu nabytí právní moci rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení vkladu do katastru.

Nezapomeňte také na daně. Podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí je povinen dědic platit daň v případě dědění nemovitosti, tuzemský dárce v případě darování nemovitosti cizí právnické nebo fyzické osobě a převodce (prodávající) v případě převodu nemovitosti nebo převodce i nabyvatel v případě výměny nemovitostí.

Podle zákona o dani z nemovitosti je povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitosti, tedy daně z pozemku nebo ze stavby, nabyvatel, např. kupující nebo dědic, a to do 31. ledna, pokud byl v daném roce k 1. lednu vlastníkem nemovitosti. Daň je splatná obvykle k 31. květnu a hradí se každoročně. V dalších letech už se daňové přiznání nepodává, pokud nedošlo ke změně okolností významných pro vyměření daně.
 
 
Autor: Dana Jakešová
 
Přidáno: 14.06.2010
 
 
 

Související články

 
Jak to v ČR funguje
 
 

Za odpadky musí platit nově i cizinci

Za odvoz odpadků z popelnic u domů musí nově platit i cizinci, kteří mají v České republice přechodný...

 
 
Bydlení
 
 

Kempování v ČR

Stejně jako ve světě i v České republice představují kempy nejlevnější typ ubytování. V Česku je v...

 
 
Bydlení
 
 

Jak hledat ubytování v ČR – 3. díl...

Rozhodli jste se pro koupi nemovitosti v České republice? Obraťte se s žádostí o pomoc na advokáta. Pro...

 
 
Bydlení
 
 

Jak hledat ubytování v ČR - 2. díl...

Hledáte v České republice bydlení na delší dobu, třeba na jeden rok? Pak pro vás bude ideální variantou...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…