HOMEPAGE

Život a práce
 
Čeština

 

Čeština je zdarma pro všechny děti-cizince

 
photo:  (sxc.hu)
 

Učit se český jazyk nyní mohou bezplatně všechny děti-cizinci, které v České republice chodí na základní školu. Umožňuje to novela školského zákona, která platí od počátku roku 2012.

 
Nově školský zákon vymezuje, že pro všechny žáky-cizince, kteří plní povinnou školní docházku, musí krajský úřad (příslušný podle místa pobytu žáka a ve spolupráci se zřizovatelem školy) zajistit bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků. Doposud měly bezplatné kurzy češtiny pouze děti ze států EU.

Seznam škol, které vyučují češtinu děti-cizince, naleznete zde, nebo se informujte na krajských úřadech podle místa vašeho bydliště.

Novela školského zákona přináší od roku 2012 pro žáky základních škol tyto zásadní změny:
  • Snižuje se počet přihlášek na střední školu – nyní si děti mohou podat přihlášku pouze na dvě střední školy či víceletá gymnázia.
  • Zavádí se zápisový lístek – pokud dítě uspěje v přijímacím řízení na obě školy, na které si podalo přihlášku, je povinno stvrdit svůj zájem studovat na jedné z těchto škol odevzdáním tzv. zápisového lístku.
  • Základní školy už nejsou povinny podávat o svém žákovi výstupní hodnocení – třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a dalšími učiteli dříve vypracovával posudek, který měl vypovídat o schopnostech dítěte, o jeho povahových vlastnostech, o případných úspěších, kterých dosáhlo například na vědomostních nebo sportovních olympiádách apod. Toto výstupní hodnocení bylo přílohou přihlášky na střední školu. Dnes už školy nemají povinnost tento posudek vypracovávat.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
 
Přidáno: 07.04.2012
 
 
 

Související články

 
Čeština
 
 

Čeština je zdarma pro všechny děti...

Učit se český jazyk nyní mohou bezplatně všechny děti-cizinci, které v České republice chodí na základní...

 
 
Kurzy češtiny
 
 

Studium českého jazyka v zahraničí

Ačkoli má Česká republika „pouze“ deset milionů obyvatel, českým jazykem mluví mnohem více lidí a najdeme...

 
 
Obecné informace
 
 

České vysoké školy neustále...

Studujte v Česku i bez znalosti češtiny!

 
 
Obecné informace
 
 

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem flexivním, což znamená, že...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…