HOMEPAGE

Život a práce
 
Čeština
 
Kurzy češtiny

 

Studium českého jazyka v zahraničí

 
photo:  (sxc.hu)
 

Ačkoli má Česká republika „pouze“ deset milionů obyvatel, českým jazykem mluví mnohem více lidí a najdeme je takřka ve všech koutech zeměkoule.

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje výuku českého jazyka a literatury v zahraničí prostřednictvím 52 lektorátů (47 evropských a 5 mimoevropských), zřízených při vzdělávacích institucích převážně univerzitního typu v 25 zemích světa.

Dále je každoročně vysíláno celkem třináct učitelů češtiny ke krajanským komunitám v Chorvatsku, Rumunsku, Ruské federaci, Srbsku, na Ukrajině, v Argentině, Brazílii a Paraguayi. Bližší informace o jednotlivých lektorátech českého jazyka a krajanských komunitách, kde působí vyslaní učitelé, naleznete zde nebo zde.( mapa)

Zájem o studium češtiny mezi cizinci či lidmi, kterým v žilách koluje česká krev, ale rodnou řeč svých předků neovládají, rozhodně neutichá. Svou roli zde sehrává zejména česká kultura, kterou chtějí cizinci poznat, a také zájem studovat v naší zemi na některé z vysokých škol. Lektory českého jazyka a literatury i učitele u krajanských komunit v zahraničí má pod svou patronací Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Hodiny češtiny mohou mít v některých případech poněkud netradiční průběh. Studenti jsou kromě studia pravidel naší mateřštiny seznamováni i s jedinečnými rysy různých oblastí života Čechů, Moravanů a Slezanů. Věnují se geografii naší země, její historii, studují zdejší politický systém, zvyky a mravy, dozvídají se zajímavé informace ze světa umění, sledují české filmy, recitují poezii českých autorů nebo vaří česká jídla.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Přidáno: 18.05.2010
 
 
 

Související články

 
Kurzy češtiny
 
 

Studium českého jazyka v zahraničí

Ačkoli má Česká republika „pouze“ deset milionů obyvatel, českým jazykem mluví mnohem více lidí a najdeme...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…