HOMEPAGE

Život a práce
 
Čeština
 
Obecné informace

 

České vysoké školy neustále zkvalitňují svou nabídku pro cizince

 
photo:  (fotolia)
 

Studujte v Česku i bez znalosti češtiny!

 
Na většinu vysokých škol je nutné podat přihlášku do konce února, studovat můžete v češtině, angličtině, ale i dalších cizích jazycích

České vysoké školy – ať už veřejné, nebo soukromé – každý rok rozšiřují nabídku studijních možností a zvyšují kvalitu studia nejen pro české studenty, ale i pro cizince. Přinášíme vám podrobný přehled a kontakty na veřejné vysoké školy, na kterých je možné studovat vybrané obory v angličtině nebo jiném cizím jazyce. Jedná se o bakalářské i magisterské studijní programy a obory.

Cizinci, stejně jako Češi, za studium na veřejné vysoké škole v češtině nemusí platit žádné školné. Jiná situace panuje u oborů, které se studují v angličtině nebo jiném cizím jazyce. Tam může škola požadovat za studium peníze.
Výši poplatku za studium v cizím jazyce stanoví vysoká škola (fakulta), kterou student navštěvuje. „Na některých fakultách (např. lékařských, ale nejen na nich) mohou zahraniční studenti za poplatek absolvovat v cizím jazyku celé studium,“ uvádí se v materiálu Organizace vzdělávací soustavy v ČR 2008/2009, který je součástí databáze EURYDICE.

Zahraniční vysokoškoláci mají stejná práva a povinnosti jako jejich čeští kolegové. Na vysokou školu se může hlásit jenom ten, kdo má středoškolské vzdělání zakončené zkouškou ekvivalentní české maturitě. Přihlášky na veřejné vysoké školy se podávají do konce února, na některých školách je termín posunut až na březen nebo duben. Umělecké školy naopak přihlášky přijímají už v listopadu. Za podání přihlášky se platí – obvykle kolem 500 Kč. Každý má právo podat si neomezený počet přihlášek na VŠ.
Další podmínkou k přijetí na VŠ je úspěšné složení přijímací zkoušky – ústní, písemné nebo obojí, podle typu školy. Umělecké školy (architektura, hudební, taneční, výtvarné a další obory) navíc vyžadují i talentové zkoušky, které se zpravidla konají od ledna až do května – mohou mít totiž několik kol.
Ke studiu na veřejné vysoké škole nejsou přijati automaticky všichni, kteří se přihlásili: přijímání je omezeno zejména kapacitou dané školy a také finančním balíkem, který škola dostane na studenty od státu.
Poplatky, studijní kurzy a další podmínky si stanovují jednotlivé vysoké školy samostatně. Absolventi dostávají český diplom odpovídající absolvovanému vzdělávacímu programu (bakalář, magistr, doktor).
Na českých vysokých školách nyní studuje více než dvacet pět tisíc cizinců (je to přes 8 % všech vysokoškolských studentů), z nich více než polovina jsou Slováci.


Důležité odkazy:
http://www.studyin.cz – Study in the Czech Republic
http://www.naric.cz – National Academic Recognition Information Centre
http://isc.muni.cz – Mezinárodní studentský klub v Brně
.
 
 
Autor: Andrea Kábelová
 
Přidáno: 26.01.2010
 
 
 

Související články

 
Obecné informace
 
 

České vysoké školy neustále...

Studujte v Česku i bez znalosti češtiny!

 
 
Obecné informace
 
 

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem flexivním, což znamená, že...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…