HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak se žije v ČR

 

Loutkářství

 
photo:  (czechtourism)
 

V českých zemích patří loutkové divadlo již řadu století k tradičním formám divadelní zábavy. Od doby svého vzniku až do současné podoby urazilo dlouhou cestu.

 
Loutky u nás byly oblíbené již ve středověku, kdy se loutková představení stala součástí zábavných vystoupení komediantů na trzích a jarmarcích. Od 17. století do Čech stále častěji přijížděly anglické, nizozemské, italské a později i německé divadelní skupiny, které vedle klasických vystoupení herců předváděly také představení s marionetami.

První loutkáři české národnosti se v historických záznamech objevují koncem 18. století. Po výtvarné stránce vycházely jejich marionety především z barokních tradic. Typickou komickou postavou loutkových představení byl Pimprle, později Kašpárek, který svou náturou připomínal lidového diváka. V první polovině 19. století sehráli čeští loutkáři významnou roli v procesu národního obrození, neboť prostřednictvím svých představení velmi jednoduchým a srozumitelným jazykem seznamovali lidové obecenstvo s myšlenkami osvícení a národní obrody. Za symbol těchto loutkářů-buditelů a zároveň za zakladatele českého loutkového divadla je považován loutkář Matěj Kopecký.

Od poloviny 19. století začalo loutkové divadlo pronikat na malé domácí scény, do takzvaných rodinných divadel, z nichž mnohá dosáhla vynikající úrovně a stala se základem veřejných amatérských scén. Po vzniku Československé republiky zažívají tato loutková divadla zlatý věk. Loutky byly vyráběny sériově, dekorace tištěny ve vysoké kvalitě a v celé zemi působilo přes dva tisíce souborů, které pravidelně hrají pro děti.

Podstatnou roli v dalším vývoji loutkářství sehrály především soubory, jež kladly důraz na umělecké kvality. Patří k nim především Loutkové divadlo v Plzni, které v roce 1930 založil jeden z nejvýznamnějších českých loutkoherců Josef Skupa, pozdější zakladatel světoznámého Divadla Spejbla a Hurvínka (Divadlo S & H) v Praze.

Rozmach loutkového divadla pokračoval i po 2. světové válce. Jednou z vedoucích osobností tohoto období se stal Jan Malík, který společně s výtvarníky usiloval o vytvoření velkého loutkového divadla s vyváženou literární a výtvarnou složkou. V roce 1949 založil v Praze Ústřední loutkové divadlo, dnes známé jako Divadlo Minor. Do té doby tradičně používané lidové marionety zde nahradil nepoužívanými spodovými loutkami, tzv. javajkami, které daly jevištní realizaci zcela nový rozměr. Jan Malík byl také jedním z předních iniciátorů založení loutkové katedry Divadelní fakulty AMU a výraznou měrou se zasloužil i o obnovení činnosti mezinárodní loutkářské organizace UNIMA.
Další významnou osobností českého loutkářství po 2. světové válce byl Miloš Kirschner, který je také neodmyslitelně spjat s Divadlem Spejbla a Hurvínka (Divadlo S & H). Pod jeho vedením se Divadlo S & H proslavilo po celém světě.

Začátkem 60. let vzrostl význam režie loutkových her a nové divadelní metody a postupy si našly cestu i do loutkářství. Na loutkové jeviště začali stále častěji pronikat také živí herci. Konfrontace neživé loutky a živého aktéra vytváří zcela nové možnosti výrazových prostředků a dalšího uměleckého vyjádření. Jednou z klíčových osobností českého moderního loutkářství současnosti je bezesporu Josef Krofta, jehož práce přesahuje rámec loutkového divadla a ovlivňuje a inspiruje divadelní dění nejen v České republice.

O vývoji loutkářství se více dozvíte také v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi (mapa).
 


 
Autor: Petra Hubálková
 
Přidáno: 17.10.2010
 
 
 

Související články

 
Firmy v ČR
 
 

IGRÁČEK – legendární hračka, kterou...

Postavička o výšce přibližně osm centimetrů, která představuje nejrůznější lidská povolání, byla...

 
 
Jak se žije v ČR
 
 

Loutkářství

V českých zemích patří loutkové divadlo již řadu století k tradičním formám divadelní zábavy. Od doby...

 
 
Zvyky a tradice
 
 

Kouzelné české Vánoce

Vánoce patří v České republice k největším a nejoblíbenějším svátkům. Ulice rozzářené tisíci světel...

 
 
Volný čas
 
 

Kam za operou v České republice

V České republice je celkem 10 profesionálních operních scén se stálým souborem. Vzhledem k počtu...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…