HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak se žije v ČR
 
Zvyky a tradice

 

Cena Vesnice roku

 
photo:  (vesniceroku.cz)
 

Vesnice roku je soutěž vyhlašovaná v ČR s cílem zviditelnit obce a povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Titul Vesnice roku je udělován každoročně již od roku 1995 a má upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

 
Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Soutěže se účastní obce vesnického charakteru s maximálním počtem 6 300 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, Program obnovy vesnice nebo program rozvoje příslušného územního obvodu. Soutěž je dvoukolová – koná se vždy krajské a celostátní kolo. Krajské hodnotitelské komise mohou kromě výběru postupující obce udělovat také speciální diplomy a ocenění, například modrou stuhu za společenský život, bílou stuhu za činnost mládeže, zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.

Do druhého celostátního kola postupuje vždy jedna obec za jeden kraj. V celostátním kole jsou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola, resp. vítěz soutěže se stává nositelem titulu „Vesnice roku“ s příslušným rokem. Poté postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice – tedy do klání o Evropskou cenu obnovy vesnice.

V roce 2012 se do 18. ročníku soutěže Vesnice roku přihlásilo celkem 278 obcí. Vítězem celostátního kola soutěže Vesnice roku pro rok 2012 se stala jihočeská obec Řepice (Mapa). Na druhém místě se umístila jihomoravská obec Tvarožná Lhota (Mapa) a třetí místo získala obec Křižánky (Mapa) z Kraje Vysočina.
 


 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: www.vesniceroku.cz
 
Přidáno: 17.11.2011
 
 
 

Související články

 
Zvyky a tradice
 
 

Kouzelné české Vánoce

Vánoce patří v České republice k největším a nejoblíbenějším svátkům. Ulice rozzářené tisíci světel...

 
 
Zvyky a tradice
 
 

Mladé víno – Svatomartinské víno

Každoročně v den svatého Martina, tedy 11. listopadu, přesně v 11 hodin se snad ve všech vinotékách a...

 
 
Tradice
 
 

Oslava příchodu nového roku v České...

Silvestr neboli poslední den roku je v České republice pracovním dnem. Oslavy loučení se starým rokem a...

 
 
Zvyky a tradice
 
 

Cena Vesnice roku

Vesnice roku je soutěž vyhlašovaná v ČR s cílem...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…